Energy efficiency advies | Unica

Energy efficiency advies

Energy efficiency advies

DC Energy Efficiency scan
Datacenters opereren met wisselende bezettingsgraad met directe gevolgen voor energieverbruik en energy efficiency. Het is noodzakelijk om continu operating setpoints en condities te monitoren, controleren en waar nodig aan te passen. Bekijk daarbij de gehele installatie en energieketen en niet alleen de individuele componenten.

De DC Energy Efficiency scan van Unica Datacenters biedt u inzicht in het actuele energiegebruik en identificeert de besparingsmogelijkheden. Hoe gaan we te werk?
-    Documenteren van energiebalans
-    Vastleggen van energieverbruik, PUE en alternatieve metrics (Green Grid)
-    Focus op energieverbruik en energie efficiency
-    Beoordelen van effectiviteit van maatregelen en aanbevelingen
-    Rapporteren conform standaard richtlijnen

Aandacht
Aandacht voor energy efficiency komt voort uit zowel imago als wet- en regelgeving (voorheen MJA3). Datacenter operations teams en derden (klanten, auditors, compliance) hebben behoefte aan een gedocumenteerde inspectie door een onafhankelijke expert. Zij zijn verplicht om energy efficiency verbeteringen te implementeren en stellen jaarplannen op met concrete verbeterinitiatieven. Deze initiatieven moeten worden uitgewerkt naar maatregelen, de implementatie van de metingen moet worden gevolgd en het gerealiseerde resultaat van de verbetering moet worden aangetoond en gerapporteerd.