Infrastructure Monitoring (24/7) | Unica

Infrastructure Monitoring (24/7)

Infrastructure Monitoring (24/7)

Datacenters hebben een complexe infrastructuur en dienen te voldoen aan strikte Service Levels. Om deze te kunnen garanderen is het van belang dat de infrastructuur dag en nacht actief wordt bewaakt. 

Datacenter organisaties hebben vrijwel nooit 24/7 bezetting met DC-operators on-site. Het inrichten van 24/7 bezetting vraagt om substantiële investeringen. Deze investeringen weerhouden datacenter organisaties van het inrichten van een 24/7 ondersteuningsdienst in eigen beheer.

Datacenters hebben geen of eenvoudige, vaak verouderde, niet geïntegreerde oplossingen voor monitoring van de infrastructuur. Datacenter organisaties maken bijvoorbeeld gebruik van email/SMS, boodschappendiensten, alarmcentrales, intern aanwezige resources (security, ICT- medewerker) voor het ontvangen en verwerken van alarmen.

De eisen die de markt stelt aan 24/7 infrastructuur monitoring en response sluiten in veel gevallen niet aan bij de huidige mogelijkheden die datacenter operations heeft voor het monitoren en opvolgen van infrastructuur alarmen.

Unica Datacenters helpt u bij het inrichten van infrastructuur monitoring of neemt u deze taak geheel uit handen, zodat u het adequaat afhandelen van meldingen en het daarmee voldoen aan de wensen van uw organisatie en/of klanten waarborgt.