Infrastructure Quick Scan | Unica

Infrastructure Quick Scan

Infrastructure Quick Scan

Conditie en effectiviteit van uw datacenter
Met de Infrastructure Quick Scan krijgt u een rapportage over de conditie en effectiviteit van uw datacenter infrastructuur. U kunt kiezen voor een eenmalige scan of voor een periodieke herhaalde inspectie en rapportage. In elke rapportage vindt u conclusies en aanbevelingen, zoals:
-    zicht op Quick fixes en welke besparingen mogelijk zijn en
-    advies over Single Point of Failures, MJOP en 24/7 Monitoring van infrastructuur componenten.

Maar ook hoe u;
-    de SCP (beschrijving van de ontwerpcondities van de gehele infrastructuur) en ontwerp setpoints kunt documenteren
-    het toegangsbeheer in kunt regelen voor de bedieninterfaces van apparatuur, rechten en PW
-    de infrastructuur setpoints voor deellast optimaliseert
-    een hydraulische balans, een warmtebalans en een capaciteitsbalans opstelt en een proces opstart voor capaciteit monitoring en aanpassingen.

Aansluitend kunt u;
-    een Energy Quick Scan uit laten voeren en Vervolgonderzoek door Unica Datacenters. U krijgt zo consultancy op C-level over maturity van DC Operate organisatie en DC business development.

De Infrastructure Quick Scan biedt antwoorden op vragen die spelen op management- en directieniveau. Voor een datacenter manager biedt de scan:
-    controle op instellingen en best-practise maatregelen voor infrastructuur optimalisatie
-    input voor het opstellen van een SCP met gedocumenteerde setpoints
-    inzicht in de risico’s op continuïteit 
-    ondersteuning bij het selecteren, argumenteren en implementeren van maatregelen

Voor een datacenter directie biedt de scan:
-    controle van de staat en efficiency van de infrastructuur door een onafhankelijke derde
-    evaluatie van korte termijn besparingsmaatregelen en een vergelijking met best-practises
-    advies over maatregelen om op lange termijn te kunnen voldoen aan de efficiency targets en beschikbaarheidstargets

Voor een datacenter compliance team biedt de scan:
-    aantoonbare onafhankelijke inspectie, rapportage en PDCA proces

Voor een datacenter klant biedt de scan: 
-    onafhankelijk advies van derden over de effectiviteit van het datacenter en/of de energie prestatie en optimalisatie van de klant infrastructuur