Maintenance as a service | Unica

Maintenance as a service

Maintenance as a service

We kennen in Nederland een groot aantal datacenter organisaties met veel variatie in omvang, professionaliteit en ontwikkeling. Veel van deze organisaties hebben zelf onvoldoende schaalgrootte, kennis en mogelijkheden om effectief en efficiënt onderhoud en beheer in te richten. De datacenter industrie loopt achter bij de implementatie van onderhoudsmanagement ten opzichte van bijvoorbeeld industriële productieprocessen en de petrochemische industrie. 

Voor kritische technische infrastructuur en zeker ook voor datacenter infrastructuur verwacht men functionele beschikbaarheid van de technische installatie conform het verwachte prestatieniveau. De tolerantie voor systeemfalen, veroorzaakt door tekortkomingen in de uitvoering van onderhoud, is laag. Inspectie, beheer en preventief onderhoud zijn de minimale vereisten. Er vinden binnen datacenter operations organisaties inspecties en audits plaats op onderhoudsdocumentatie en het realiseren van taken gespecificeerd in de onderhoudsplanning.

Binnen de datacenter best-practises worden aan strategie en uitvoering van onderhoud in toenemende mate aanvullende eisen gesteld ten aanzien van de minimumnorm.

Denk hierbij aan:
-    focus op beschikbaarheid van componenten (onderhoud veroorzaakt tijdelijke onbeschikbaarheid en verlies van redundancy)
-    focus op de minimale effort die nodig is om een component in de originele functionele staat te behouden (dit is een andere specificatie in vergelijking met de standaard preventieve onderhouds-scope zoals gedefinieerd door OEM)
-    verschuiven van correctief onderhoud naar preventief onderhoud naar toestand afhankelijk onderhoud (condition based) naar voorspelbaar onderhoud (predictive maintenance).
-    risicomanagement van alle onderhoudsactiviteiten (het uitvoeren van onderhoud is op zich al een risico door menselijke fouten en het wijzigen van de conditie van een goed functionerende component)
-    vastleggen van alle activiteiten per asset in een (MMS) Maintenance Management Systeem
-    vaststellen en documenteren van een Maintenance Policy waarin de visie op onderhoud wordt vastgelegd en de bijdrage aan beschikbaarheid en kosten.
-    uitvoeren van effectieve Change Management procedures voor alle onderhoudsactiviteiten 
-    documenteren en aansturen van alle operationele onderhoudsprocessen
-    reviewen en evalueren van uitgevoerd onderhoud en verbeteren van onderliggende processen.

Onze propositie ‘Datacenter Maintenance as a Service’ is een managed service voor datacenter maintenance op basis van best-practise van beheer van kritische infrastructuur en operations.

Unica Datacenters neemt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een Maintenance Policy waarin we per asset de meest effectieve en efficiënte onderhoudsstrategie met een optimale beschikbaarheid vaststellen. Voor het registreren van assets en activiteiten passen we een MMS (Maintenance Management System) toe.

Vanuit de Maintenance Policy stellen we een Maintenance Plan op bestaande uit geplande activiteiten met een plan window van 12 maanden. Vanuit het Maintenance Plan stuurt Unica Datacenters de detailplanning van activiteiten aan voor zowel interne als externe maintenance leveranciers.
Unica Datacenters neemt verantwoordelijkheid voor alle processen en taken binnen datacenter maintenance operations. Unica Datacenters verzorgt maintenance budgettering en verantwoording en rapportage van daadwerkelijke kosten.

Voor iedere onderhoudsactiviteit starten we een proces voor Change Management, RAMS (risk assessment and method statement) en Work Permits op. We starten onderhoudsactiviteiten op en houden toezicht op de werkzaamheden. We documenteren en analyseren uitgevoerd onderhoud en leggen het resultaat vast in het MMS.

Unica Datacenters acteert met eigen personeel als Datacenter Site manager. We voeren operationele taken uit met inzet van Unica Datacenters personeel en sturen derden partijen aan.