Slimmere gebouwen en bedrijfsprocessen met dataplatform Building Insight | Unica

Slimmere gebouwen en bedrijfsprocessen met dataplatform Building Insight

Slimmere gebouwen en bedrijfsprocessen met dataplatform Building Insight


Door bestaande en nieuwe datastromen uit gebouwen te combineren met het gedrag van gebruikers kunnen gebouweigenaren en -beheerders veel voordelen behalen. Het digitale platform ‘Building Insight’ is een open dataplatform dat alle relevante data uit gebouwbeheersystemen, sensoren, slimme meters, toegangssystemen, weersvoorspellingen en apps van smartphones verzamelt. Met overzichtelijke dashboards en realtime modellen kan worden ingespeeld op te verwachten veranderingen in het gebruik en is comfortabeler, efficiënter en veiliger gebouwbeheer mogelijk. Een hygiënisch en veilig gebouw is in tijden van het coronavirus belangrijker dan ooit en deze innovatie levert hieraan een bijdrage. Het Unica Innovation Center is als strategische divisie van technisch dienstverlener Unica vorig jaar van start gegaan. ‘Building Insight’ is het eerste concept dat de divisie lanceert.

Building_Insight
Building Insight zorgt ervoor dat versnipperde informatie in portalen en systemen wordt samengebracht.

Waardevolle data vaak onbenut
In veel gebouwen is sprake is van een versnippering van informatie in portalen en systemen. Wanneer je de data uit bestaande systemen combineert met nieuwe datastromen hebben gebouweigenaren en -beheerders meer inzichten waarmee zij de prestaties van het gebouw op een onderbouwde manier kunnen verbeteren. Het dataplatform ‘Building Insight’ is ontwikkeld om naast gebouw-gerelateerde systemen ook een koppeling te maken met bedrijfsprocessen. De gecombineerde gegevens maken slimme aanpassingen aan het bedrijfsproces mogelijk. Met de inzichten kan het gebouw continu pro-actief verbeterd worden om de efficiëntie, het comfort, de veiligheid en gezondheid te verhogen.

Inspelen op voorspelbaarheid van situaties en patronen 
Afhankelijk van het gebouw, de situatie en het gebruik kunnen uiteenlopende bronnen en sensoren worden toegepast. Met de toepassing zullen in de praktijk vaak lagere energiekosten en efficiënter gebruik van ruimtes worden gerealiseerd. Andere voordelen zijn: meer comfort door een betere afstelling van de klimaatinstallaties, optimaler gebruik van kostbare apparatuur in bijvoorbeeld ziekenhuizen, de bepaling van de juiste looproutes in kantoor- of retail-omgevingen, het mogelijk maken van efficiëntere schoonmaak in gebouwen etc. 

Een interessante meerwaarde is de mogelijkheid om het te verwachten gebruik van ruimtes of het gehele gebouw en tal van parameters in het gebouw te modelleren. Met deze verwachtingen kunnen vervolgens automatische aanpassingen gedaan worden. Een voorbeeld hiervan is de koppeling van ticketverkoop van een bioscoop of theater aan weerdata en de klimaatregeling. Afhankelijk van de bezetting en spreiding worden de technische installaties optimaal afgesteld voor maximaal comfort en efficiënt energiegebruik.

Building Insight biedt veel voordelen voor een breed scala aan toepassingen in gebouwen en voor haar gebruikers.

Bijdrage aan veiliger binnenklimaat in coronatijd  
Voor naleving van het coronaprotocol is inzicht in het exacte gebruik van het gebouw essentieel. ‘Building Insight’ verzamelt gedetailleerde informatie over o.a. de actuele en te verwachten bezetting van een gebouw, bewegingspatronen, luchtkwaliteit, lichtintensiteit en mate van ventilatie. Door deze gegevens continu te bewaken en analyseren ontstaat er een betrouwbaar beeld over de effectiviteit van de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van virussen zoals het coronavirus te voorkomen. Ook kan nauwkeurige feedback van gebruikers verkregen worden. ‘Building Insight’ is toepasbaar voor allerlei gebouwen zoals hotels, industrie, kantoren, musea, retail, scholen en ziekenhuizen. De oplossing wordt momenteel bij de eerste opdrachtgevers geïmplementeerd.

Stefan te Veluwe, manager Unica Innovation Center licht toe: “Veel gebouwbeheerders en -eigenaren beschikken niet over de juiste data om gebouwen tot een optimale plek voor de gebruikers te maken. Zeker met de extra risico’s vanwege het coronavirus willen gebouwbeheerders in controle zijn. ‘Building Insight’ biedt veel voordelen voor een breed scala aan toepassingen in gebouwen en voor haar gebruikers. Door het gebouw te optimaliseren en data te combineren, kom je tot inzichten waarmee het primaire proces verbeterd kan worden. Wij denken met onze oplossing een grote toegevoegde waarde te kunnen bieden voor een groot aantal doelgroepen en toepassingen."

Alle relevante data uit gebouwbeheersystemen, sensoren, slimme meters, toegangssystemen, weersvoorspellingen en apps van smartphones worden in Building Insight verzameld.

Over Unica Innovation Center
Om de innovatiekracht van het bedrijf te versterken startte Unica in 2019 als een van de eerste technisch dienstverleners met een Innovation Center. Deze strategische afdeling is opgericht om relevante ontwikkelingen in en rond de gebouwde omgeving te signaleren, innovaties op dit gebied te realiseren en de kennis over nieuwe technologie te verankeren binnen het bedrijf. In aanvulling daarop heeft het Unica Innovation Center ten doel om de verbinding met externe partners buiten Unica en de beschikbare innovatiekennis in de eigen organisatie te versterken.