Meet- en regeltechniek voor de overheid

Overheid

Overheid

Unica Building Intelligence heeft aantoonbare ervaring en is een betrouwbare partner voor landelijke, regionale en lokale overheden. Unica Building Intelligence voert veel werkzaamheden uit in opdracht van het Ministerie van Defensie en de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Binnen het publieke domein past Unica Building Intelligence zijn expertise toe op veel verschillende gebouwen, zoals het stadhuis, de sporthal, het zwembad, het theater en de bibliotheek. Daarbij verzorgt Unica Building Intelligence de faciliteiten voor beheer op afstand voor verschillende installaties. Via het online portaal Mijn Unica hebben monteurs altijd toegang tot de meest recente softwareversies. Via een beveiligde verbinding kunnen zij 24/7 software downloaden en gebouwinstallaties op afstand beheren.

Optimaal comfort

In gebouwen levert een goede regelinstallatie een belangrijke bijdrage aan het comfort en het energiebeheer. Opdrachtgevers hebben vaak dezelfde basiswensen voor regeling van de installaties. Unica Building Intelligence heeft daarom oplossingen ontwikkeld die uitstekend geschikt zijn voor de overheidssector. De kwalitatief hoogwaardige standaarden zijn financieel aantrekkelijk en toepasbaar in zowel nieuwbouw als renovatie.