Building Automation

Diensten Unica Building Automation

Diensten Unica Building Automation

Als merkonafhankelijke projectpartner voert Unica Building Automation complete regeltechnische projecten en systeemintegraties in eigen beheer uit en stemt systemen perfect op elkaar af. Dat resulteert in een juiste dosering van warmte, koeling en luchtvochtigheid, maar genereert bijvoorbeeld ook informatie over de bezettingsgraad en prestaties van gebouwen. 

Consultancy & Ontwerp

Het ontwikkelen van een regeltechnische oplossing, die installaties regelt én die naadloos aansluit op het bedrijfsproces, begint met een goed advies. Door jarenlange praktische ervaring kunnen de technici van Unica Building Automation het juiste advies geven. Daarvoor maakt Unica Building Automation eerst een inventarisatie die bestaat uit:

 • uw wensen en doelstellingen;
 • de specifieke kenmerken van uw bedrijfsproces;
 • de samenstelling, mogelijkheden en staat van de installaties.

Deze inventarisatie vormt  de basis voor een gedegen advies over de opzet of aanpassing van de meet- en regeltechnische installatie. De kennis van meet- en regeltechniek en de kennis over klimaat-, energie- en elektrotechnische installaties maken van Unica Building Automation een kundige, praktijkgerichte en merkonafhankelijke adviseur.

Ontwerp

Regelpanelen worden op basis van het meest recente tekenpakket EPLAN ontworpen en geassembleerd in de eigen werkplaats van Unica Building Automation. Naast het aanleggen van nieuwe installaties verzorgt Unica Building Automation ook ombouw, uitbreiding of vervanging van panelen op locatie. Deze aanpassingen kunnen meestal samen met de inbedrijfstelling in één werkgang worden uitgevoerd.

Unica Building Automation is specialist voor renovatie en upgrading van installaties. Wij adviseren niet alleen over verbetermogelijkheden, we kijken ook samen met onze opdrachtgevers naar de ideale verhouding tussen de initiële investering en de variabele onderhoudskosten.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat 75% van de klimaatinstallaties in gebouwen niet optimaal werkt. Installaties gebruiken gemiddeld 25% meer energie dan nodig is. Door een aanpassing in het ontwerp van de regeltechnische installatie kan een aanzienlijke winst worden behaald. Zo verdient een investering zich al snel terug.

Programmeren & Software

Software vormt het hart van een regeltechnische installatie. Het bepaalt welke installatiedelen worden aangestuurd, welke installatie aan gaat en wanneer, wat gemeten wordt, welke informatie wordt opgeslagen, etc. Unica Building Automation heeft eigen programmeurs die software specifiek schrijven voor de desbetreffende situatie.

Unica Building Automation is een merkonafhankelijke systemintegrator die verschillende fabricaten software programmeert en in bedrijf stelt. Unica Building Automation is partner van onder andere Sauter, Priva, Saia-Burgess en Distech Controls. Daarnaast heeft Unica Building Automation ervaring met Web-easy, Johnson Controls en Siemens. Daarbij wordt gebruik gemaakt van BACnet: het universele datacommunicatieprotocol voor gebouwautomatiseringssystemen.

Inbedrijfstellen

Het inbedrijfstellen van installaties is een belangrijke stap in de installatie van systemen.  Na het laden van de software stellen de technici van Unica Building Automation de nieuwe regeltechnische installatie in bedrijf. Zo zijn opdrachtgevers ervan verzekerd dat de installatie conform de afspraken functioneert.

Regelpanelen op maat

Unica Building Automation ontwikkelt regelpanelen voor nieuwbouw en voor renovatie of vervanging. De regelpanelen worden in eigen beheer gebouwd en kunnen op maat worden gemaakt. Unica Building Automation bouwt deze regelpanelen volgens de wettelijke eisen en maakt uitsluitend gebruik van onderdelen van A-leveranciers. De regelpanelen worden ontworpen op basis van de situatie en de wensen van de opdrachtgever. De ontwerpen worden gemaakt in EPLAN. Zo garandeert Unica Building Automation een hoge kwaliteit.

Renovatie

Regelpanelen die goed onderhouden zijn, verkeren vaak nog in goede staat en zijn deels herbruikbaar. De renovatie kan dan beperkt blijven tot het vervangen van alleen de gedateerde regelapparatuur. Dit kan een oplossing zijn als opdrachtgevers de regelinstallatie willen aanpassen aan de hedendaagse wensen en mogelijkheden. Vanuit financieel oogpunt is dit natuurlijk zeer aantrekkelijk én zeker ook verantwoord. Unica Building Automation verzorgt de ontwerpaanpassing en de ombouw, uitbreiding of vervanging. Onze gespecialiseerde meet- en regeltechnici zijn opgeleid om dit proces in één werkgang uit te voeren.

In gebruik blijvend gebouw

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden zorgt Unica Building Automation ervoor dat de bestaande installatie blijft functioneren. De benodigde tijd voor het omzetten van de installaties wordt zo kort mogelijk gehouden. Unica Building Automation plant deze werkzaamheden zo dat de gebruikers van het gebouw zo min mogelijk hinder ervaren. Dat kan eventueel ook buiten de reguliere werktijden of in het weekend. Zo wordt de overlast voor u tot een minimum beperkt.

Normen

Unica Building Automation werkt volgens de laatste normen. Dit zijn onder andere:

 • NEN1010
 • NEN3140
 • NEN-EN-IEC81346-2
 • NEN5152 & NEN3157
 • Engineering in EPLAN P8 2.0
 • NEN2322
 • NEN3347
 • NEN-EN50110-1
 • NEN-EN-IEC614391-2
 • NEN-EN-IEC60204

Service en Beheer

Unica Building Automation kan na de ontwikkeling en realisatie een op maat gemaakte regeltechnische installatie ook onderhouden. Tijdens het onderhoud zorgt Unica Building Automation ervoor dat de installatie in topconditie blijft. Ook controleren we of alles goed functioneert en of de regeling nog aansluit bij de bedrijfsprocessen. Als het energieverbruik zonder aanwijsbare reden toeneemt, zoekt Unica Building Automation de oorzaak en bekijkt of een aanpassing in de regeltechniek hier een positief effect op kan hebben.

Mijn Unica: dé tool voor beheer op afstand

Installaties op afstand beheren? Snel en eenvoudig een storing melden? Inzicht in het energiegebruik van uw installaties? Het kan allemaal met Mijn Unica, het online portaal van Unica. Door inzicht te geven in de actuele status en prestaties van de installaties ondersteunt Mijn Unica bij het technisch facilitair management. Ook bevat Mijn Unica contractinformatie, onderhoudsplanningen en belangrijke installatiedocumenten.

Mijn Unica bestaat uit de volgende modules:

 • Melding
 • Dossier
 • Klimaat
 • Gebouw
 • Energie

Klimaatmodule

De module Klimaat van Mijn Unica beheert en bestuurt installaties op afstand . Ideaal - en in veel gevallen zelfs onmisbaar - voor gebouwbeheerders, technisch beheerders en facilitair managers.

Deze module optimaliseert de werking van klimaatinstallaties, wat vaak resulteert in een forse energiebesparing. Denk hierbij aan de luchtbehandelingsinstallaties, warmte-/koudeopslagsystemen en cv-installaties.

De voordelen van Mijn Unica:

 • Alle aspecten van technisch facilitair beheer overzichtelijk in één portaal
 • U bepaalt welke zaken u zelf beheert en welke u aan Unica overlaat
 • Gestructureerde managementinformatie
 • Opbouw digitaal gebouwdossier voor overzicht en compliance
 • Altijd en overal inzicht in en invloed op uw installaties
 • Kostenbesparend en minder milieubelastend door op afstand installaties te beheren en storingen te verhelpen (duurzaam)
 • Beheer van online portaal ligt bij Unica, dus geen eigen investering nodig

Mijn Unica is een oplossing die door Unica zelf is ontwikkeld en die doorlopend wordt vernieuwd. Bestaande modules worden uitgebreid met nieuwe functionaliteiten en er worden modules toegevoegd, met slechts één doel voor ogen: het beste uit installaties halen voor optimaal comfort.