ISO-20000 certificaat voor Unica Special Security Projects | Unica

ISO-20000 certificaat voor Unica Special Security Projects

ISO-20000 certificaat voor Unica Special Security Projects

Voor zijn activiteiten voor het omvangrijke Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) heeft Unica Special Security Projects dit voorjaar de ISO-20000 certificering ontvangen. Deze standaard voor IT Service Management (ITSM) schrijft een geïntegreerde procesbenadering voor om service management processen in te richten. Met het certificaat toont Unica Special Security Projects richting opdrachtgever Defensie dat zij de kwaliteit van de dienstverlening waarborgt, zodat de cruciale defensielocaties maximale beschikbaarheid van DBBS ervaren.

ISO20000 certificaat uitreiking

Het service management systeem waar de ISO-20000 certificering op is afgegeven, is samen met consortiumpartner Thales gebouwd. Unica Special Security Projects heeft zich voor de dienstverlening van 15 jaar met zijn organisatie geconformeerd aan dit service management systeem. Eind 2020 vond de audit plaats en kende organisatieadviesbureau Etamu het certificaat toe aan de beide partners. Dit voorjaar volgde de officiële overhandiging.

Continue verbetering
Het behalen van de certificering schept ook verplichtingen voor de borging van het service management systeem. Binnen Thales en Unica worden tot eind juni periodieke verbetersessies gehouden om de huidige verbeterpunten uit het opgestelde plan van aanpak te implementeren. Halverwege dit jaar volgt er weer een interne audit op de processen, waarna in oktober een nieuwe externe audit wordt gedaan ter opvolging van de audit van eind 2020. Hierbij zal de auditor beoordelen of het servicemanagementsysteem continu verbetert en de processen bijdragen aan de servicemanagementdoelstellingen.

Pionier
Het behalen van het ISO-20000 is een bijzondere mijlpaal voor Unica Special Security Projects. Het certificaat is doorgaans alleen van toepassing op gespecialiseerde ICT-bedrijven, dus met het behalen ervan is Unica Special Security Projects een pionier op het gebied van de professionalisering van de ICT-georiënteerde dienstverlening. Binnen de Unica Groep beschikt ook Unica ICT Solutions over de ISO-20000 certificering voor de service management processen die bij de ICT-dienstverlening van dat bedrijf horen.