Toegang en security management voor de overheid

Overheid

Overheid

Overheidsgebouwen bevatten vaak gebouwdelen die openbaar en niet-openbaar voor publiek zijn. Dit vereist verschillende wijzen van beveiliging. In de openbare gebouwdelen kunnen grote aantallen bezoekers tegelijk aanwezig zijn, hetgeen andere risico’s met zich meebrengt. In niet-openbare gebouwdelen kan vertrouwelijke informatie en documenten bewaard worden. Het beveiligen van dergelijke objecten en het waarborgen van de veiligheid van bezoekers en personeel vereist maatwerk oplossingen. Ook privacy en wet- en regelgeving spelen daarbij een rol.

Overheden kunnen geconfronteerd worden met diverse risico’s en dreigingen, zoals activisten, betogers, agressiviteit van bezoekers, sabotage en zelfs terreur. Unica Access & Security heeft ervaring met het toepassen van maatregelen voor dergelijke risico’s en dreigingen. Zo verzorgt Unica Special Security Projects bijvoorbeeld de beveiliging van 170 defensielocaties in Nederland en heeft Unica diverse gemeentehuizen voorzien van beveiligingsoplossingen.