Onderhoud

Unica Security ontzorgt organisaties met een duidelijk afgestemde service- en onderhoudsovereenkomst. Daarin zijn diverse contractvormen mogelijk en kunnen diverse KPI’s worden afgestemd. De basis wordt gevormd door onderstaande onderhoudsactiviteiten.

Preventief onderhoud
Voor een continue en betrouwbare werking van de beveiligingsinstallatie is het noodzakelijk om preventief onderhoud uit te voeren. Per discipline of type beveiligingssysteem voert Unica Security voorgeschreven preventieve onderhoudswerkzaamheden uit, zoals het uitvoeren van functionele testen, capaciteitsmetingen en reinigingswerkzaamheden. De frequentie van het preventief onderhoud wordt in overleg afgestemd op basis van noodzaak, behoefte en omgevingsfactoren. Aansluitend op de onderhoudswerkzaamheden stelt Unica Security een onderhoudsrapportage op waarin eventuele constateringen en adviezen ter verbetering zijn opgenomen.

Correctief onderhoud
Ondanks gedegen preventief onderhoud zijn storingen niet uitgesloten. Voor het melden en verhelpen van storingen kunnen opdrachtgevers terugvallen op de 24/7 Servicedesk met een landelijke dekking. Binnen de overeengekomen opvolgingstijden in de serviceovereenkomst wordt begonnen met het verhelpen van de storing. Unica Security streeft er naar de storing direct te verhelpen met de beschikbare tools en vervangingsonderdelen. Indien dit niet mogelijk blijkt wordt een tijdelijke maatregel uitgevoerd en worden de noodzakelijke vervolgwerkzaamheden nader afgestemd. Tevens is het mogelijk om vastgestelde oplossingstijden overeen te komen.

Curatief onderhoud
Binnen deze onderhoudsmethodiek vervangen de technici van Unica Security de onderdelen pas op het moment dat ze kapot dreigen te gaan. Zo profiteert men maximaal van de levensduur van de installaties. Door het meten van bepaalde condities is de levensduur van installaties en componenten steeds beter te voorspellen, om zo het optimale onderhoudsmoment te bepalen.

Software Maintenance Agreement
Beveiligingssystemen zijn in de meeste gevallen voorzien van een software component. Voor een goede werking van beveiligingssystemen onderhoudt Unica Security naast de hardware componenten ook de software componenten. De beveiligingsspecialisten van Unica Security voeren werkzaamheden uit, zoals functionele testen, back-ups, updates/upgrades en specifieke ondersteuning vanuit de betreffende systeemleveranciers.