Preventief, correctief en curatief onderhoud

Onderhouds-overeenkomsten

Onderhouds-overeenkomsten

Unica Access & Security ontzorgt organisaties met een duidelijk afgestemde service- en onderhoudsovereenkomst. Daarin zijn diverse contractvormen mogelijk en kunnen diverse KPI’s worden afgestemd. De basis wordt gevormd door onderstaande onderhoudsactiviteiten.

Preventief onderhoud
Voor een continue en betrouwbare werking van de beveiligingsinstallatie is het noodzakelijk om preventief onderhoud uit te voeren. Per discipline of type beveiligingssysteem voert Unica Access & Security voorgeschreven preventieve onderhoudswerkzaamheden uit, zoals het uitvoeren van functionele testen, capaciteitsmetingen en reinigingswerkzaamheden. De frequentie van het preventief onderhoud wordt in overleg afgestemd op basis van noodzaak, behoefte en omgevingsfactoren. Aansluitend op de onderhoudswerkzaamheden stelt Unica Access & Security een onderhoudsrapportage op waarin eventuele constateringen en adviezen ter verbetering zijn opgenomen.

Correctief onderhoud
Ondanks gedegen preventief onderhoud zijn storingen niet uitgesloten. Voor het melden en verhelpen van storingen kunnen opdrachtgevers terugvallen op de 24/7 Servicedesk met een landelijke dekking. Binnen de overeengekomen opvolgingstijden in de serviceovereenkomst wordt de storing verholpen. Unica Access & Security streeft er naar de storing direct te verhelpen met de beschikbare tools en vervangingsonderdelen. Indien dit niet mogelijk blijkt wordt een tijdelijke maatregel uitgevoerd en worden de noodzakelijke vervolgwerkzaamheden nader afgestemd.  

Predictive maintenance
Een storing komt altijd ongelegen en zorgt vaak voor het onderbreken van bedrijfsprocessen of improductiviteit van medewerkers. Unica Smart Security biedt via haar leveranciers een gebruikersplatform waarin de gebruiker zelf realtime de beveiligingssystemen kan monitoren of beelden van videomanagement kan terughalen. Indien gewenst kan de monitoring worden uitgevoerd vanuit zusterbedrijf Nsecure. Nsecure meet continu de performance van de bedrijfsprocessen, de medewerkers en de toegangsverlening op locatie om inzicht te krijgen in het verbruik. Technische problemen worden realtime gedetecteerd door de Servicedesk en waar mogelijk op afstand opgelost. Door het omzetten van monitoringsgegevens naar gestandaardiseerde rapporten wordt ook informatie verzameld over het gebruik van en de techniek binnen de locatie(s). Hiermee wordt preventief onderhoud gebruiksafhankelijk, en op basis van de werkelijke onderhoudsbehoefte uitgevoerd.

Software Maintenance Agreement
Beveiligingssystemen zijn in de meeste gevallen voorzien van een software component. Voor een goede werking van beveiligingssystemen onderhoudt Unica Access & Security naast de hardware componenten ook de software componenten. Deze werkzaamheden, zoals functionele testen, back-ups, updates/upgrades en specifieke ondersteuning vanuit de betreffende systeemleveranciers, worden uitgevoerd door onze beveiligingsspecialisten.