Toegang en security management voor sport, cultuur & hospitality

Sport, Cultuur & Hospitality

Sport, Cultuur & Hospitality

Musea, hotels, stadions en sportcentra zijn voorbeelden van gebouwen waar veel bezoekers tegelijk aanwezig zijn. Hoogwaardige en speciaal geselecteerde systemen voor camera observatie maken het mogelijk om persoonsstromen te monitoren en te bewaken zonder daarbij de privacy te schenden. Een voordeel van deze systemen is dat men minder afhankelijkheid is van mankracht, wat een positief effect heeft op het exploitatieresultaat.

Veiligheid is essentieel bij instellingen zoals musea die veel kostbare objecten huisvesten. Met de oplossingen van Unica Access & Security worden de veiligheidsrisico's afgedekt. Denk naast camerasystemen ook aan intelligente sensoren en autorisatiebeleid in de vorm van toegangscodes en –pasjes. Unica Access & Security zorgt ervoor dat al deze systemen samenwerken in een integraal systeem, zodat kostbaarheden optimaal beschermd zijn.