Onderwijs | Unica

Onderwijs

Onderwijs

Onderwijsinstellingen kennen openbare gebouwdelen met grote verkeersstromen van personen. Dit vereist een andere benadering dan wanneer een ruimte niet vrij toegankelijk is. Door de aanwezigheid van jonge mensen zijn ook andersoortige risico’s en dreigingen van toepassing. Met behulp van technische en organisatorische maatregelen is het mogelijk om overlast en het risico op incidenten aanzienlijk te verkleinen.

Hoogwaardige en speciaal geselecteerde systemen voor camera observatie maken het mogelijk een onderwijsinstelling continu nauwlettend te bewaken zonder daarbij de privacy te schenden. Een ander voordeel van deze systemen is dat men minder afhankelijkheid is van mankracht wat een weer positief effect op het exploitatieresultaat heeft. Camera observatie is ideaal voor onderwijsinstellingen die zelf verantwoordelijk zijn voor de openbare veiligheid.

Security op maat

Aan de hand van de situatie en aandachtsgebieden analyseert Unica Access & Security wat voor de observatie van de onderwijsinstelling de beste oplossing is. Unica Access & Security is volledig ingevoerd in de wetten en regels, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, en adviseert opdrachtgevers hoe zij daar in de praktijk het beste mee om kunnen gaan. Ook voor het onderhoud en beheer van het complete systeem van intelligente cameraobservatie is Unica Access & Security de aangewezen partner.