Ludo Koetsier nieuwe regiodirecteur Unica Building Projects | Unica

Ludo Koetsier nieuwe regiodirecteur Unica Building Projects

Ludo Koetsier nieuwe regiodirecteur Unica Building Projects

Unica Building Projects heeft Ludo Koetsier (39) in augustus benoemd tot directeur in de regio Noordoost. Deze regio kent veel uiteenlopende bedrijvigheid en het bedrijfsonderdeel is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Unica voorziet ook voor de komende jaren een groeiende portefeuille van projecten in dit werkgebied. Unica Building Projects ontwerpt, realiseert en beheert alle technische installaties en systemen bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. De vestiging Noordoost is gevestigd in Zwolle.

 

Ludo Koetsier nieuwe regiodirecteur Unica Building Projects

Doorgestroomd vanuit Unica organisatie 
Ludo stroomt in de nieuwe functie door vanuit zijn positie als Manager Projecten. Hier deed hij de afgelopen 4 jaar veel relevante ervaring op bij zeer uiteenlopende opdrachten. Voor de start bij Unica Building Projects Noordoost in 2019 was hij ruim 12 jaar werkzaam in verschillende functies bij Heijmans. In zijn laatste functie daar was hij verantwoordelijk voor de centrale tenderorganisatie van Heijmans Utiliteit. Ludo heeft een HBO-diploma Algemene Operationele Techniek en een Post-HBO opleiding Bedrijfskundig Management (Specialisatie Projectmanagement) afgerond. 

Bedrijfsomvang meer dan verdubbeld
Unica Building Projects Noordoost is de afgelopen 10 jaar in omzet meer dan verdubbeld en telt inmiddels ruim 120 medewerkers. De ambitie is om de komende jaren de marktpositie nog aanzienlijk uit te bouwen. De regio Noordoost omvat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Noord-Gelderland en Utrecht. Unica kent nog drie andere regionale projectenbedrijven: Noordwest, Zuidwest en Zuid. 
 

Als nieuwe regiodirecteur van Unica Building Projects ziet Ludo veel kansen in de steeds grotere dynamiek in de gebouwde omgeving in ons land. “Met name waar het gaat om de verduurzaming en de transformatie en renovatie van vastgoed kan Unica blijvend het verschil maken. Het is onze ambitie om onze positie op dit terrein nog verder te verbeteren. Daarnaast vind ik het belangrijk om ons eigen gezicht en structuur in de regio te versterken. Ik zie er naar uit om met ons fantastische team daar stappen in te gaan zetten”, licht Ludo zijn aanstelling toe.