Engineering

Building Information Modeling (BIM)

Building Information Modeling (BIM)

Unica Building Projects is intensief betrokken bij het complete engineeringstraject voorafgaand aan nieuwbouw of renovatie.

Of het nu concept-, basisontwerp of detailengineering betreft, de engineers van Unica Building Projects verzorgen de volledige systeemontwerpen en haalbaarheidsstudies. Unica zorgt bovendien voor alle benodigde tekeningen en documenten, zoals uitvoeringstekeningen, materiaallijsten en begrotingen. Deze vormen de basis voor de bouw van de installatie. 

Brede vakkennis garandeert een doordacht technisch en functioneel ontwerp, dat veelal gemaakt wordt volgens Building Information Modeling (BIM)

BIM is een ideale manier om virtueel te bouwen, met ondersteuning van een digitaal driedimensionaal gebouwmodel waarin alle gegevens voor het ontwerp-, bouw- en beheerproces worden geïntegreerd. Het toepassen van BIM vraagt om een actieve en intensieve manier van samenwerken tussen de bouwpartners. Hierdoor is het mogelijk in een vroeg stadium ontwerpbesluiten te maken, problemen te detecteren en op te lossen waardoor de uitvoering substantieel minder bouwfouten en/of ontwerpwijzigingen met zich meebrengt.

 

BIM in de praktijk: Jakoba Mulderhuis Hogeschool van Amsterdam

Een mooi voorbeeld van BIM is het Jakoba Mulderhuis van Hogeschool van Amsterdam (HvA). In 2022 heeft HvA haar toekomstbestendige en meest duurzame onderwijsgebouw in gebruik genomen. Het pand biedt plaats aan zo’n 6.000 studenten van de faculteit Techniek en omvat ca. 25.000 m2 aan onderwijsruimtes. In samenwerking met Visser & Smit Bouw was Unica gedurende de realisatie verantwoordelijk voor de bouw- en installatietechnische aspecten van het Jakoba Mulderhuis.

Het Jakoba Mulderhuis is een van de eerste projecten in Nederland dat is aanbesteed op basis van Building Information Modeling (BIM). Het bestek is in zijn geheel digitaal verstrekt en het digitale model was de basis van het contract. Een sterk staaltje ‘paperless design’. In het licht van het lange ontwerpproces gaf BIM de flexibiliteit om wijzigingen relatief snel door te voeren en voor alle betrokken partijen makkelijk zichtbaar te maken.

Unica Building Projects heeft gewerkt aan de elektrotechnische, werktuigbouwkundige en sanitaire installaties. De sprinklerinstallaties zijn verzorgd door Unica Fire Safety, Unica Datacenters werkte in de nieuwbouw aan de installatie van alle netwerk infrastructuur en connectiviteitsoplossingen binnen het gebouw. De intelligente gebouwautomatisering (meet- en regeltechniek) werd gerealiseerd door Unica Building Automation