Energieopwekking en -infrastructuur | Unica

Energieopwekking en -infrastructuur

Energieopwekking en -infrastructuur

Onder andere ziekenhuizen, datacenters en productiebedrijven hebben elektriciteit(energie) nodig om van toegevoegde waarde te zijn. Soms is de beschikbaarheid van energie zelf cruciaal. Het is daarom belangrijk dat installaties waarmee de bedrijfs-kritische systemen van energie worden voorzien volledig veilig en betrouwbaar zijn.

Processen ongestoord verder bij stroomuitval
Technische oplossingen bieden waardoor processen bij stroomuitval ongestoord verder kunnen gaan. Dat is een van de specialismen van Unica Building Projects. Wanneer Unica betrokken is bij het ontwerpstadium geeft het uitgebreid advies om te zorgen voor de meest optimale oplossing. Het zorgvuldig toetsen of het (concept)ontwerpplan daadwerkelijk aan de vraagspecificatie voldoet is daarbij essentieel. Dat toetsen blijven we doen, ook tijdens de uitvoerings- en gebruiksfase. Met name bij integrale contracten zoals bij UAV-GC projecten is het zorgvuldig valideren en toetsen van de vraagspecificaties tijdens alle bouwfases van groot belang om onze opdrachtgevers volledig te ontzorgen.

Bestaande installaties
Het maken van een plan van aanpak voor het aanpassen van installaties in bestaande gebouwen is ook een van de specialisaties van Unica. Bij het maken en uitvoeren van het plan wordt er rekening mee gehouden dat de productieprocessen tijdens de werkzaamheden niet verstoord worden. 

Onze doelstelling
Unica Building Projects heeft te allen tijde als doelstelling om de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van installaties te waarborgen en het risico op incidenten, schade en storingen te verkleinen en waar mogelijk geheel te elimineren.