Nieuw duurzaam schoolgebouw Mgr. Frencken College Oosterhout | Unica

Nieuw duurzaam schoolgebouw Mgr. Frencken College Oosterhout

Nieuw duurzaam schoolgebouw Mgr. Frencken College Oosterhout

De leerlingen en medewerkers van het Mgr. Frencken College in Oosterhout hebben met ingang van het schooljaar 2019 - 2020 een geheel nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Compleet uitgerust met de laatste technologische ontwikkelingen en een modern binnenklimaat. “Er staat een duurzaam en flexibel gebouw dat veel kansen biedt voor de huidige en toekomstige leerlingen,” aldus Julius de Jongh, Hoofd Bedrijfsvoering bij het Frencken College. Unica Building Projects heeft alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties verzorgd, evenals de complete datavoorziening en brandmeldingsontruiming. De complete nieuwbouw is onder de vlag van hoofdaannemer Van Wijnen, gezamenlijk met DP6 Architectuurstudio, Wijcon, DGMR, Stevens Van Dijck, Intelectric en overige betrokken bouwpartners gerealiseerd. 

Het Frencken College is een school voor vwo en havo met bijna 1400 leerlingen en ongeveer 130 medewerkers. Het ‘Frencken’ is dankzij de Broeders van Huijbergen in 1953 opgericht en is al sinds 1956 een school voor jongens en meisjes dat voor die tijd beslist bijzonder was. Julius de Jongh, Hoofd Bedrijfsvoering, is inmiddels ruim dertig jaar werkzaam op het Frencken College. Hij vertelt dat de school zowel in technische- als bouwkundige staat niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. “In de loop der jaren zijn er wel verschillende gebouwen bijgekomen die met elkaar verbonden waren door middel van corridors. Maar voor wat betreft de intensiteit van de hoeveelheid gebruikers, was het gebouw gewoon op. Alleen het deel dat in het jaar 2000 is bijgebouwd, is behouden en geïntegreerd in de nieuwbouw.” 

Frisse Scholen klasse B

Vanwege de Europese regelgeving moeten scholen energieneutraal en met een goed binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid ontworpen worden, conform het ‘Programma van Eisen – Frisse scholen’. Een energiezuinige, gezonde en duurzame school levert een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en omgeving. De nieuwbouw van het Frencken is geheel conform de richtlijnen Frisse Scholen klasse B gerealiseerd. Het team heeft maximaal ingezet op de balans tussen functionaliteit, duurzaamheid, lage exploitatielasten en een gezond, mooi en karaktervol gebouw.

Design & Build

Het bouwteam is in 2017 gestart met het ontwerp. Vanuit Unica Building Projects is Peter Akkerman als projectmanager nauw betrokken geweest bij de vernieuwbouw. Hij vertelt: “Vanuit het Programma van Eisen is een eisenpakket ontvangen dat is uitgewerkt in een technisch ontwerp. Dit technisch ontwerp is ter acceptatie voorgelegd en besproken met het Frencken College en vervolgens is van deze uitkomsten een uitvoeringsontwerp gemaakt. Voor aanvang van de daadwerkelijke bouw zijn we digitaal, integraal door het gebouw heen gegaan inzake alle installaties. We hebben clashcontroles uitgevoerd om problemen (clashes) tijdens de uitvoering tegen te gaan. Unica is van begin tot eind - van Design tot Build - bij het project betrokken geweest.”

Begin 2018 is met de gefaseerde uitvoering van het project gestart dat is uitgevoerd in zeven bouwfasen. Het eerste gedeelte van de nieuwbouw, waaronder de nieuwe sporthal, aula en een aantal leslokalen zijn begin dit jaar al in gebruik genomen. Het laatste gedeelte van het vernieuwbouw is medio augustus 2018 opgeleverd. Nu omvat het Frencken College ruim 10.500 vierkante meter, verdeeld over drie lagen, inclusief de begane grond. De reacties van de leerlingen zijn volgens De Jongh heel positief: “Ze vinden het een mooi, ruim en licht gebouw.” 

 

Prettig binnenklimaat

De school heeft een open en uitnodigende uitstraling en kent een strakke, moderne vormgeving. Bij de realisatie van de nieuwbouw zijn transparantie, licht, lucht en geluid optimaal op elkaar afgestemd. Naast de architectonische kwaliteit, speelt vooral het comfort in al haar facetten een belangrijke rol. 

De combinatie van veel daglicht, een goed binnenklimaat en LED-verlichting moet ertoe bijdragen dat leerlingen en medewerkers het gebouw ervaren als een prettige omgeving. Naast de hoge mate van transparantie van het gebouw en daarmee dus veel daglicht, dragen de installaties voor een belangrijk deel bij in de duurzaamheid. Niet alleen in de zin van energiebesparing door bijvoorbeeld de warmteterugwinning in de luchtbehandelingskast(en) en PV-panelen op het dak, maar ook het creëren van een prettig binnenklimaat.

 

Licht en ruimte

Wat zijn volgens De Jongh de belangrijkste pluspunten van de vernieuwbouw van het Frencken? “Bij de nieuwbouw hebben we het onderwijs voorrang gegeven op andere ruimtes. 

Dit betekent dat klaslokalen licht, groot en ruim zijn. Er zijn tevens studieplekken gecreëerd en er kan nu bijvoorbeeld ook in groepjes worden gewerkt. De tafels staan niet meer standaard in de ‘bus opstelling’. De klimaatbeheersing zorgt voor een betere verversing van de lucht. Het biedt leerlingen een comfortabelere omgeving en is bevorderlijk voor het concentratievermogen en de leerprestaties.”

Klimaatbeheersing

Peter Akkerman vult aan: “Het gebouw kenmerkt zich door een relatief hoge bezetting van leerlingen en docenten. Dit vraagt om een klimaatinstallatie die goed kan inspelen op deze hoge bezettingsgraad. Ook de ruimtebezetting kan sterk variëren. Voor een goed comfort en een minimaal energiegebruik is het belangrijk dat de installaties zijn afgestemd om deze wisselingen goed op te kunnen vangen.”

Energiebesparende oplossingen

Er zijn meer duurzame en energiebesparende oplossingen gerealiseerd. Akkerman: “Het volledige gebouw is voorzien van vloerverwarming, waardoor er een egale verdeling van de temperatuur is. In verband met energiebesparing en duurzaamheid is sprake van lage temperatuurverwarming. Bovendien heeft het een hygiënisch voordeel doordat er bijna geen radiatoren meer zijn die stoffig en vies worden. Ook het energiegebruik voor verlichting is tot een minimum is beperkt. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een natuurlijke daglichttoetreding zodat de kunstverlichting zo minimaal mogelijk brandt. De armaturen bestaan uit LED-verlichting en zijn voorzien van zowel een afwezigheid-detectie als daglichtafhankelijke regeling. Het dak is voorzien van 254 zonnepanelen die in totaal 66 kWh per uur opleveren. Dus een substantieel deel van de elektriciteitsbehoefte wordt duurzaam opgewerkt.”

 

Hij licht toe dat dit concreet betekent dit dat ventilatie van de leslokalen automatisch wordt geregeld op basis van luchtkwaliteit. Deze zogenoemde CO2-regeling zorgt ervoor dat de lucht toe- en afvoer variabel wordt geregeld. De luchtverversing wordt gerealiseerd met behulp van luchtbehandelingskasten die op het dak zijn opgesteld. Deze zijn voorzien van een warmteterugwinningssysteem. Dit zorgt ervoor dat de verse (en koude) buitenlucht wordt vóórverwarmd met warmte die wordt gewonnen uit de af te voeren en (retour) ventilatielucht vanuit het gebouw.

 

 

Flexibele indeling
“Ook bijzonder is de indeling van de vernieuwbouw,” vervolgt Akkerman. “Deze is flexibel naar de toekomst en gericht op het groeiend aantal leerlingen. Het gekozen installatieprincipe is eveneens afgestemd op toekomstige wijzigingen. Dit betekent dat deze met minimale aanpassingen te verplaatsen zijn en lokalen bijvoorbeeld groter of kleiner gemaakt kunnen worden. Bouwtechnisch biedt het gebouw ook in de toekomst de mogelijkheid om, bij een doorontwikkelde kijk op onderwijs, zonder grote ingrepen onderwijsruimtes anders vorm te geven.”

Samenwerking

Zowel De Jongh en Akkerman kijken positief terug op het project. “De school is volledig in bedrijf geweest tijdens de werkzaamheden,” vertelt Akkerman. “Alles is goed op elkaar afgestemd en de samenwerking tussen school en de gezamenlijke bouwpartners is goed verlopen. Er is duidelijk rekening gehouden met elkaars belangen. Wij hebben zorg gedragen voor een borging van de veiligheid van leerlingen en leerkrachten zodat alle lessen doorgang konden vinden in een niet al te lawaaierige omgeving.” De Jongh besluit: “De betrokkenheid van de Unica-professionals heeft zeker in positieve zin bijgedragen aan het verloop van het project. Met name de flexibiliteit van de monteurs op de werkvloer, die altijd snel en adequaat reageerden en in oplossingen dachten. Daar hebben wij veel plezier aan gehad.” 

Na de oplevering zijn er nog grachten om het gebouw heen gegraven. Eind december 2019 was het volledige nieuwe Mgr. Frencken College echt compleet, van binnen en buiten. Klaar voor de toekomst!