Consultancy, ICT strategie & continuïteit | Unica

Consultancy, ICT strategie & continuïteit

Consultancy, ICT strategie & continuïteit

ICT is geen doel op zichzelf, maar een middel om efficiënter te werken, concurrentievoordeel te realiseren of kosten te besparen. Alleen de juiste inzet van ICT levert dan ook een permanente bijdrage aan de ondersteuning van uw bedrijfsprocessen. Om organisaties daarbij te ondersteunen, voorziet Unica Schutte ICT in verschillende adviesdiensten. 

Onze consultants baseren hun kennis op de ervaring en expertise die zij bij honderden klanten hebben opgedaan en toegepast. De consultancy diensten van Unica Schutte ICT zijn gericht op een duidelijk en efficiënt resultaat. Uw organisatie is er immers bij gebaat een voorsprong op het gebied van ICT te creëren of te behouden. Onze adviezen zijn gericht op een duurzame inzet van uw ICT-oplossingen, waarbij ook de gevolgen van mogelijke investeringen voor uw ICT-strategie op lange termijn worden bekeken.

De consultancy diensten van Unica Schutte ICT bevatten uiteraard technische verbetertrajecten, maar ook pragmatische business consultancy, specifieke quickscans en klankbordsessies voor het samenstellen van een IT roadmap om de ICT-strategie voor de lange termijn verder te ontwikkelen

 

Steeds vaker staat niet de techniek, maar de optimale ondersteuning van uw bedrijfsvoering centraal bij de samenstelling van uw ICT-voorzieningen. De mate waarin uw bedrijfsprocessen worden ondersteund is steeds vaker leidend in de keuzes die u maakt op het gebied van ICT. De consultants van Unica Schutte ICT helpen u bij de beleidskeuzes waar u heden ten dage mee te maken krijgt. Zij helpen u vanuit een helikopterview te beoordelen hoe de diverse ICT-oplossingen binnen uw organisatie ingepast kunnen worden, zodat ze een logisch en consistent geheel vormen. 

Niet de technologie, maar de bedrijfsprocessen en toekomstige wensen van uw organisatie zijn het uitgangspunt van onze business consultancy diensten. Daarbij houden onze consultants bovendien rekening met de balans tussen kosten en opbrengsten, die op elke organisatie van toepassing is. Onderdeel van onze business consultancy is dan ook een ROI-benadering met een transparant terugverdienmodel van uw investeringen, zodat u op basis van realistische business cases besluiten over uw ICT-investeringen kunt nemen.

 

Als ICT-specialist verzorgt Unica Schutte ICT uiteraard ondersteuning voor specifieke technische uitdagingen op het gebied van ICT en telecom. Wanneer u tegen technische problemen binnen uw ICT-omgeving aan loopt die u zelf niet opgelost krijgt, kunt u op afroep gebruik maken van de expertise van onze technisch consultants. Doordat Unica Schutte ICT verschillende competentiegroepen heeft samengesteld, is de technische expertise van diverse kennisgebieden meervoudig uitgevoerd. Dat stelt onze consultants in de gelegenheid om onze klanten waar nodig te ondersteunen en adviseren bij specifieke technische uitdagingen.

 

Sommige technische uitdagingen op het gebied van ICT en telecom ziet Unica Schutte ICT in de loop der tijd bij meerdere organisaties terug. Meestal brengt een zorgvuldig vooronderzoek in dergelijke gevallen al in een vroeg stadium mogelijke risico’s voor de continuïteit van uw ICT-omgeving in beeld.

Voor verschillende veel voorkomende ICT-gebieden heeft Unica Schutte ICT daarom quickscans ontwikkeld om organisaties hierbij te adviseren en ondersteunen. De quickscans richten zich onder meer op het beveiligingsniveau (security) van uw ICT-omgeving, de stabiliteit van uw (SQL) database-omgeving en de mate waarin uw organisatie voorbereid is op uitbesteding van delen van uw ICT-omgeving naar een cloudmodel. De quickscans zijn in beginsel technisch van aard, maar resulteren na het technisch onderzoek in een begrijpelijk rapport dat u adviseert welke beleidsmaatregelen u kunt nemen om uw ICT-omgeving te optimaliseren. Desgewenst kan Unica Schutte ICT ook de uitvoering van de aanbevelingen voor haar rekening nemen.
 

ICT is bij uitstek een vakgebied waarin de ontwikkelingen razendsnel gaan. De snelheid van technologische ontwikkelingen vereist dan ook een onderbouwd en toekomstvast ICT beleidsplan, die enerzijds de technologische ontwikkeling op de lange termijn beoordeelt maar anderzijds voldoende ruimte biedt voor bijstelling van het plan als zich nieuwe technologische mogelijkheden voordoen. Unica Schutte ICT helpt organisaties middels klankbordsessies bij het samenstellen van een realistische IT roadmap, zodat er een ICT-strategie voor de (middel)lange termijn ontwikkeld kan worden.
 
Door de samenwerking met verschillende toonaangevende leveranciers is Unica Schutte ICT niet afhankelijk van de inzet van diensten of producten van specifieke merken. Wel profiteert u van de directe contacten die wij met deze leveranciers hebben, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de laatste ontwikkelingen en ICT-oplossingen die in de markt beschikbaar zijn. De diensten van de diverse toeleveranciers en derde partijen worden daarbij zo op elkaar afgestemd, dat u maximaal kunt profiteren van de diverse ICT-toepassingen.