Vastgoed

In de wereld van vastgoed en bouw is beschikbaarheid van informatie op meerdere locaties van belang. Informatie moet altijd in de meest actuele versie te raadplegen zijn, zowel op kantoren als op de bouwplaats en bij de opdrachtgever. Om organisaties binnen de branche te ondersteunen bij hun ICT, heeft Unica Schutte ICT een brancheconcept ontwikkeld. Meerdere vastgoed- en bouworganisaties maken reeds gebruik van het brancheconcept.

Binnen het vastgoed- en bouwconcept van Unica Schutte ICT wordt onder meer rekening gehouden met de volgende zaken

Niet alleen op uw kantoor, maar ook op de bouwplaats, thuis en onderweg hebben uw medewerkers toegang nodig tot documenten en andere relevante gegevens. Wanneer bij een vastgoed- of bouwproject immers geen actuele gegevens bekend zijn, ontstaat er onnodige vertraging of doen zich wellicht zelfs gevaarlijke situaties voor. Het is van belang dat men altijd bij de projectenmap op het netwerk kan om bijvoorbeeld bouwtekeningen, situatieschetsen, inkooporders en planningen te bekijken. De virtuele desktop die onderdeel uitmaakt van het brancheconcept is een ideale oplossing om informatie altijd bij de hand te hebben. Het brancheconcept van Unica Schutte ICT faciliteert vastgoedorganisaties en bouwbedrijven in het werken met een virtuele desktop, en kan daarbij ook de nodige ondersteuning bieden in het ICT-beheer.

De werkvoorraad van bedrijven in vastgoed en bouw kan sterk fluctueren, dus ook het personeelsbestand fluctueert mee. Wanneer u veel projecten tegelijkertijd hebt lopen, valt u ongetwijfeld terug op flexibel personeel dat bij uw bedrijfsnetwerk met informatie over het project moet kunnen. Dat vereist een flexibele ICT-omgeving, die bij hoogconjunctuur makkelijk uit te breiden is maar bij laagconjunctuur niet zwaar op uw begroting drukt. Met het brancheconcept van Unica Schutte ICT krijgt u een schaalbare ICT-omgeving gefaciliteerd, waarbij u betaalt naar verbruik. U kunt uw ICT-omgeving dus modulair uitbreiden, maar ook inkrimpen als de omstandigheden daarom vragen.

Bedrijven binnen de bouw- en vastgoedbranche kenmerken zich door het werken op meerdere project- en/of bouwlocaties. Vaak is er geen internetverbinding op de werklocaties buiten kantoor beschikbaar en wordt er voor laptops, tablets, computers en meetapparatuur gebruik gemaakt van een hotspot via de mobiele telefoon. Dit kan de kosten voor het verbruik van mobiele data hoog doen oplopen als u niet de juiste abonnementen hebt afgesloten. Dankzij jarenlange ervaring en contacten in de mobiele markt, biedt Unica Schutte ICT aantrekkelijke tarieven voor mobiele telefonie en mobiel dataverbruik, waarmee uw uitgaven voorspelbaar zijn en uw kosten binnen de perken blijven. Met mobile device management van Unica Schutte ICT kunt u uw mobiele telefoontoestellen en tablets bovendien gemakkelijk centraal laten beheren, zodat uw medewerkers ook op een veilige manier uw bedrijfsnetwerk kunnen raadplegen. Daarnaast liggen bij verlies niet direct alle gegevens op straat, omdat u ze op afstand van het apparaat kunt verwijderen.

Bij aanbestedingsprocedures met EMVI, UAV/UAV-gc, D&C werken en andere contractvormen wordt vanuit de opdrachtgever om frequente informatiedeling gevraagd. Ook kan vanuit de opdrachtgever een aantal documenten ter beschikking worden gesteld om het bouw- of aankoopproces te bespoedigen. Voor dit soort werken wordt veel samengewerkt aan eenzelfde document, bijvoorbeeld in contracten en Office-bestanden of volgens de BIM-standaard. Steeds vaker gaat dat niet alleen om interne samenwerking, maar ook om externe samenwerking met onderaannemers of opdrachtgevers die tevens gebruik maken van BIM. Het heen en weer mailen van documenten resulteert er dikwijls in dat er verschillende versies circuleren. Bij te grote bestanden is e-mailen vaak niet eens mogelijk. Het brancheconcept van Unica Schutte ICT houdt daar rekening mee, door een professioneel platform te bieden waarop effectief samenwerken aan documenten gerealiseerd kan worden. Dit op Microsoft SharePoint gebaseerde platform biedt bouwbedrijven de mogelijkheid een portaal te ontwikkelen waarbij alle documenten centraal staan, en zowel opdrachtgever als opdrachtnemer met de juiste gegevens toegang hebben en efficiënt met elkaar kunnen samenwerken.

Eén van de belangrijkste toepassingen die ICT in de vastgoed- en bouwbranche kenmerkt, is het gebruik van CAD-toepassingen. Deze toepassingen (bijvoorbeeld AutoCAD) vergen veel netwerkcapaciteit en resulteren tevens in bestanden met een forse omvang, waardoor er ook een grote opslagcapaciteit gevraagd wordt. In het brancheconcept van Unica Schutte ICT wordt rekening gehouden met het gebruik van CAD-programma’s en wordt een ontsluitingsmethode gekozen die de meest effectieve werking van uw ICT-omgeving oplevert. Snelheid van werken en het uitgebalanceerd belasten van het netwerk vormen daarbij het uitgangspunt. Ook hybride oplossingen, waarbij een deel van de ICT-omgeving on-site op uw eigen locatie blijft en een deel in de cloud staat, behoren bij Unica Schutte ICT tot de mogelijkheden.

Naadloze koppelingen met uw applicaties

In de vastgoed- en bouwwereld worden veel branche specifieke applicaties gebruikt, zoals Metacom en FocusBricks. De branche heeft immers specifieke informatiebehoeftes op het gebied van tekeningen, projectinformatie, technische gegevens, planning, financiën, materialen en logistiek. Integrale vastlegging kan daarom niet plaatsvinden in standaard kantoorpakketten, waardoor maatwerk software noodzakelijk is. Natuurlijk moet die software wel naadloos aansluiten op uw ICT-omgeving, omdat u anders alsnog op verschillende plaatsen uw informatie moet bijhouden. Binnen het ICT-concept zorgt Unica Schutte ICT ervoor dat de software gekoppeld wordt aan uw ICT-omgeving, zodat u efficiënt kunt blijven werken.