Vastgoed

In de wereld van het vastgoed is beschikbaarheid van informatie op meerdere locaties van belang. Informatie moet altijd in de meest actuele versie te raadplegen zijn, zowel op kantoren als op de bouwplaats en bij de opdrachtgever. Om organisaties binnen de vastgoedsector te ondersteunen bij hun ICT, heeft Unica ICT Solutions een brancheconcept ontwikkeld. Meerdere vastgoedbeheerders en bouwbedrijven maken al  gebruik van dit brancheconcept.

Binnen het vastgoedconcept van Unica ICT Solutions wordt onder meer rekening gehouden met de volgende zaken:

Overal beschikbaar

Niet alleen op uw kantoor, maar ook op locatie , thuis en onderweg hebben uw medewerkers toegang nodig tot documenten en andere relevante gegevens. Wanneer bij een vastgoedproject immers geen actuele gegevens bekend zijn, ontstaat er onnodige vertraging of doen zich wellicht zelfs gevaarlijke situaties voor. Het is van belang dat medewerkers altijd bij de projectenmap op het netwerk kunnen om bijvoorbeeld tekeningen, situatieschetsen, inkooporders en planningen te bekijken. De virtuele desktop, die onderdeel uitmaakt van het brancheconcept, is een ideale oplossing om informatie altijd bij de hand te hebben. Het brancheconcept van Unica ICT Solutions faciliteert vastgoedbedrijven  in het werken met een virtuele desktop en kan daarbij ook de nodige ondersteuning bieden in het ICT-beheer.

Schaalbare ICT-omgeving

De werkvoorraad van vastgoedbedrijven kan sterk fluctueren, dus ook het personeelsbestand fluctueert. Wanneer u veel projecten tegelijkertijd heeft lopen, maakt u ongetwijfeld gebruik van flexibel personeel dat bij uw bedrijfsnetwerk met informatie over het project moet kunnen. Dat vereist een flexibele ICT-omgeving, die bij hoogconjunctuur makkelijk modulair uit te breiden is en bij laagconjunctuur niet zwaar op uw begroting drukt. Met het brancheconcept van Unica ICT Solutions krijgt u een schaalbare ICT-omgeving gefaciliteerd, waarbij u betaalt naar verbruik. 

Voorspelbare mobiele abonnementskosten

Kenmerkend voor de vastgoedbranche is het werken op meerdere project- en/of bouwlocaties. Vaak is er geen internetverbinding op de werklocaties buiten kantoor beschikbaar en wordt er voor laptops, tablets, computers en meetapparatuur gebruik gemaakt van een hotspot via de mobiele telefoon. Daardoor kunnen de kosten voor het verbruik van mobiele data hoog oplopen als u niet de juiste abonnementen heeft afgesloten. Dankzij jarenlange ervaring en contacten in de mobiele markt, biedt Unica ICT Solutions aantrekkelijke tarieven voor mobiele telefonie en mobiel dataverbruik, waarmee uw uitgaven voorspelbaar zijn en uw kosten binnen de perken blijven. Met mobile device management van Unica ICT Solutions kunt u uw mobiele telefoontoestellen en tablets bovendien gemakkelijk centraal laten beheren, zodat uw medewerkers ook op een veilige manier uw bedrijfsnetwerk kunnen raadplegen. Daarnaast liggen bij verlies niet direct alle gegevens op straat, omdat u ze op afstand van het apparaat kunt verwijderen.

Effectief samenwerken

Bij aanbestedingsprocedures met EMVI, UAV/UAV-gc, D&C werken en andere contractvormen, wordt vanuit de opdrachtgever om frequente informatiedeling gevraagd. Ook kan vanuit de opdrachtgever een aantal documenten ter beschikking worden gesteld om het bouw- of aankoopproces te bespoedigen. Voor dit soort werken wordt veel samengewerkt aan eenzelfde document, bijvoorbeeld in contracten en Office-bestanden of volgens de BIM-standaard. Steeds vaker gaat dat niet alleen om interne samenwerking, maar ook om externe samenwerking met onderaannemers of opdrachtgevers die tevens gebruik maken van BIM. Het heen en weer mailen van documenten resulteert er dikwijls in dat er verschillende versies circuleren. Bij te grote bestanden is e-mailen vaak niet eens mogelijk. Het brancheconcept van Unica ICT Solutions houdt daar rekening mee, door een professioneel platform te bieden waarop effectief samenwerken aan documenten gerealiseerd kan worden. Dit op Microsoft SharePoint gebaseerde platform biedt vastgoedbedrijven de mogelijkheid een portaal te ontwikkelen waarbij alle documenten centraal staan, en zowel opdrachtgever als opdrachtnemer met de juiste gegevens toegang hebben en efficiënt met elkaar kunnen samenwerken.

CAD-programma’s geïntegreerd in uw ICT-landschap

Eén van de belangrijkste toepassingen van ICT in de vastgoedwereld, is het gebruik van CAD-programma’s. Deze toepassingen zoals AutoCAD vergen veel netwerkcapaciteit en resulteren in bestanden met een forse omvang, waardoor er ook een grote opslagcapaciteit gevraagd wordt. In het brancheconcept van Unica ICT Solutions wordt rekening gehouden met het gebruik van CAD-programma’s en een ontsluitingsmethode gekozen die de meest effectieve werking van uw ICT-omgeving oplevert. Snelheid van werken en het uitgebalanceerd belasten van het netwerk vormen daarbij het uitgangspunt. Ook hybride oplossingen, waarbij een deel van de ICT-omgeving on-site op uw eigen locatie blijft en een deel in de cloud staat, behoren bij Unica ICT Solutions tot de mogelijkheden.

Naadloze koppelingen met uw applicaties

Bij het beheer en de ontwikkeling van vastgoed worden veel branchespecifieke applicaties gebruikt, zoals Metacom en FocusBricks. Er is specifieke informatiebehoefte op het gebied van tekeningen, projectinformatie, technische gegevens, planning, financiën, materialen en logistiek. Integrale vastlegging kan daarom niet plaatsvinden in standaard kantoorpakketten, maatwerk software is daarom noodzakelijk. Natuurlijk moet die software wel naadloos aansluiten op uw ICT-omgeving, omdat u anders alsnog uw informatie op verschillende plaatsen moet bijhouden. Binnen het ICT-concept zorgt Unica ICT Solutions ervoor dat de software gekoppeld wordt aan uw ICT-omgeving, zodat u efficiënt kunt blijven werken.