Onderwijs

ICT in het onderwijs is er vooral op gericht om de leerlingen van een onderwijsinstelling zo goed mogelijk te ondersteunen. Wil een onderwijsinstelling daarin kunnen investeren, dan is een stabiel centraal platform voor de ICT-voorzieningen een must. Om onderwijsinstellingen daarin te voorzien, heeft Unica ICT Solutions een ICT-concept ontwikkeld dat volledig is toegespitst op de ICT-eisen en wensen in het onderwijs. 

Binnen het onderwijsconcept van Unica ICT Solutions wordt onder meer rekening gehouden met de onderstaande zaken:

Een virtuele desktop infrastructuur (VDI) vormt het stabiele fundament van het onderwijsconcept van Unica ICT Solutions. Via deze VDI kunnen docenten en stafmedewerkers vanaf elke computer op school inloggen om bij hun e-mailverkeer en werkbestanden te komen. Het is natuurlijk ook mogelijk om die virtuele desktop vanuit huis te benaderen, vanuit de wetenschap dat docenten steeds vaker thuis hun lessen voorbereiden. Unica ICT Solutions levert binnen het onderwijsconcept een VDI met een hoge betrouwbaarheid en stabiliteit, maar ook met een hoge mate van beveiliging. Het is immers belangrijk dat leerlingen geen toegang krijgen tot de desktops van de docenten of stafmedewerkers. Het onderwijsconcept van Unica ICT Solutions bevat daarom verschillende beveiligingscomponenten die misbruik voorkomen, zonder de gebruiksvriendelijkheid van de virtuele desktop voor de docenten en stafmedewerkers aan te tasten.

De beschikking over een permanente internetverbinding is voor de jonge generatie vanzelfsprekend. Daarom is juist voor onderwijsinstellingen een krachtig en stabiel WiFi-netwerk noodzakelijk. Soms maken honderden leerlingen tegelijkertijd gebruik van hetzelfde netwerk en concentreert het gebruik zich bovendien op bepaalde plekken, bijvoorbeeld de aula of de kantine van de school. In het onderwijsconcept van Unica ICT Solutions wordt rekening gehouden met de inrichting van een krachtig WiFi-netwerk waarin het gebruik gebalanceerd wordt, zodat elke gebruiker dezelfde stabiele performance ervaart. Minstens zo belangrijk is een strikte scheiding van het ‘openbare’ netwerk met het afgeschermde netwerk voor docenten en stafmedewerkers. Enerzijds heeft dat te maken met de vertrouwelijkheid van de gegevens die voor docenten en stafmedewerkers geraadpleegd worden, anderzijds met de veiligheidsrisico’s die leerlingen nog wel eens nemen bij het gebruik van internet. In het onderwijsconcept van Unica ICT Solutions is dan ook een gescheiden WiFi-netwerk opgenomen waarmee zowel leerlingen als docenten op een effectieve manier bediend worden.

Onder invloed van maatschappelijke veranderingen en wetswijzigingen, worden steeds meer onderwijsinstellingen samengevoegd tot één organisatie. De meeste scholen bestaan dan ook uit meerdere locaties met dezelfde of specialistische onderwijsvoorzieningen. Wanneer elke locatie zijn eigen ICT- en telefoonvoorzieningen blijft gebruiken, zullen de kosten fors zijn en is het voor docenten en stafmedewerkers lastiger om samen te werken. Het centraliseren van de ICT- en telefonievoorzieningen zorgt ervoor dat locaties aan elkaar gekoppeld worden. Er is minder beheer nodig, waardoor de kosten lager zijn, en samenwerken wordt eenvoudiger doordat er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van één telefooncentrale die over elke locatie gelijk is. Wanneer een docent op een andere locatie les geeft, kan hij bovendien op dezelfde manier inloggen op zijn ICT-omgeving als hij op zijn vaste locatie gewend is. Met het onderwijsconcept van Unica ICT Solutions worden alle locaties van een onderwijsinstelling aan elkaar gekoppeld en via één centraal ICT- en telefonieplatform beheerd.

Veel onderwijsinstellingen hebben van oudsher een eigen ICT-afdeling die de technische behoeftes van de school invult. Vaak stelt een mogelijk uitbestedingstraject een school daarom voor de keuze om afscheid te nemen van eigen ICT’ers. In het onderwijsconcept van Unica ICT Solutions is dat niet nodig, want juist de samenwerking met de bestaande ICT-afdeling van een school levert doorgaans het beste eindresultaat op. Unica ICT Solutions neemt de basisvoorzieningen op het gebied van ICT uit handen, waardoor de eigen ICT’ers van een onderwijsinstelling hun handen vrij krijgen voor het ondersteunen van het primaire onderwijsproces. Zij worden volledig vrijgemaakt om bijvoorbeeld educatieve innovaties te implementeren, waardoor de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen een positieve impuls kan krijgen.

ICT-technologie speelt in het onderwijsproces een steeds belangrijkere rol. In menig lespakket zijn tegenwoordig interactieve elementen opgenomen die gebruik maken van ICT-oplossingen. Meestal zijn die toepassingen online via een (beveiligd) webportaal beschikbaar voor leerlingen en docenten. Het onderwijsconcept van Unica ICT Solutions is volledig voorbereid op koppeling met deze interactieve SaaS-applicaties. Het beheer van deze applicaties blijft uiteraard gewoon onder regie van uw eigen ICT-afdeling, maar de ontsluiting van de online applicaties op uw ICT-omgeving is een onderdeel van het onderwijsconcept van Unica ICT Solutions. Samen met uw eigen ICT-specialisten, wordt daarmee op gepaste wijze bijgedragen aan innovatie in uw onderwijsproces.