Certificeringen

Unica Schutte ICT beschikt over verschillende certificeringen die de kwaliteit van onze dienstverlening onderschrijven. Deze certificeringen tonen aan dat wij op een verantwoorde manier omgaan met bedrijfsinformatie en –systemen en onze processen regelmatig formeel laten toetsen door een onafhankelijke externe auditeur. De kennis die Unica Schutte ICT heeft opgedaan bij het behalen van de certificeringen, zetten wij tevens in voor onze klanten om hen te helpen bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging en compliance.

Unica Schutte ICT beschikt onder meer over de volgende certificeringen:

ISO-27001. Deze internationale standaard beschrijft hoe informatiebeveiliging procesmatig wordt ingericht. In het kader van de algemene bedrijfsrisico’s specificeert ISO-27001 de eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS). Met dit certificaat toont Unica Schutte ICT aan dat zij zich bewust is van beveiligingsrisico’s en dat de huidige werkwijzen ten aanzien van beveiliging constant onder de loep worden genomen.

NEN-7510. Deze standaard is nauw gerelateerd aan de ISO 27001-norm. De NEN 7510-certificering is echter alleen van toepassing voor bedrijven die in aanraking komen met de zorg. Zij dienen ervoor te zorgen dat via een gecontroleerd proces verantwoordelijk wordt omgegaan met informatie. Het NEN 7510-certificaat betekent dat Unica Schutte ICT in staat is om vertrouwelijke gegevens in de zorg adequaat te behandelen. Daarnaast is er een kader voorhanden waarin het informatiebeveiligingssysteem ingericht kan worden volgens de wettelijke eisen in de zorg. Met het naleven van de NEN 7510-norm wordt de kans op beveiligingsincidenten bij zorgorganisaties aanzienlijk verkleind.

ISAE-3402. In deze internationale standaard voor de rapportage van uitbestede processen, wordt gedetailleerd beschreven op welke manier uitbestede processen worden beheerst. Alle uitgevoerde activiteiten van Unica Schutte ICT als serviceorganisatie worden verantwoord in een rapport aan de organisatie die gebruikmaakt van de diensten. Hiermee is Unica Schutte ICT in staat om te rapporteren over de risico’s, doelstellingen en processen die zij als serviceorganisatie voor haar klanten uitvoert. Om de kwaliteit te waarborgen, wordt de interne beheersing continu voorzien van audits.

Voor meer informatie over onze certificeringen, kunt u contact opnemen met uw Accountmanager bij Unica Schutte ICT.