Certificeringen | Unica

Certificeringen

Certificeringen

Unica ICT Solutions beschikt over verschillende certificeringen die de kwaliteit van onze dienstverlening onderschrijven. Deze certificeringen tonen aan dat wij op een verantwoorde manier omgaan met bedrijfsinformatie en -systemen en onze processen regelmatig formeel laten toetsen door een onafhankelijke externe auditeur. De kennis die Unica ICT Solutions heeft opgedaan bij het behalen van de certificeringen, zetten wij tevens in voor onze klanten om hen te helpen bij vraagstukken op het gebied van informatiebeveiliging en compliance.

Unica ICT Solutions beschikt onder meer over de volgende certificeringen:

ISO-9001

ISO 9001 is dé internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Hierin zijn eisen samengevat om kwaliteitsmanagementsystemen te standaardiseren, meetbaar en controleerbaar te maken. ISO 9001 benadrukt het belang van de wensen en eisen van onze klanten en andere belanghebbende partijen en van de kwaliteit van onze producten en diensten. Daarnaast toont Unica ICT Solutions met dit certificaat aan dat we veel waarde hechten aan continue verbetering van onze processen en diensten ten behoeve van de tevredenheid van onze klanten.

ISO-20000

ISO 20000 is dé internationale standaard voor IT-servicemanagement. De standaard bevat procesbenadering ten behoeve van het opzetten, implementeren, monitoren, onderhouden en verbeteren van een IT-Servicemanagementsysteem. De certificering geeft aan dat Unica ICT Solutions processen op het gebied van onder andere incidentmanagement, probleemmanagement, changemanagement en support goed geborgd en gestandaardiseerd heeft binnen de organisatie.

ISO-27001

ISO 27001 is dé internationale norm voor informatiebeveiliging. In het kader van de algemene bedrijfsrisico’s specificeert ISO 27001 de eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS). Met dit certificaat toont Unica ICT Solutions aan dat het bedrijf zich bewust is van beveiligingsrisico’s en dat de huidige werkwijzen ten aanzien van beveiliging constant onder de loep worden genomen. We gaan dus zeer zorgvuldig om met (vertrouwelijke) gegevens van klanten.

NEN-7510

De norm NEN 7510 (afgeleide van ISO 27001) is toegesneden op informatiebeveiliging binnen de gezondheidszorg. De NEN 7510 geldt niet alleen voor zorginstellingen maar is ook van toepassing op (toe)leveranciers die te maken hebben met patiëntgegevens en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie. Zij dienen ervoor te zorgen dat via een gecontroleerd proces verantwoordelijk wordt omgegaan met patiëntgegevens. Het NEN 7510-certificaat betekent dat Unica ICT Solutions in staat is om vertrouwelijke gegevens in de zorg adequaat te behandelen. Daarnaast is er een kader voorhanden waarin het informatiebeveiligingssysteem ingericht kan worden volgens de wettelijke eisen in de zorg.

ISAE-3402

In deze internationale standaard voor de rapportage van uitbestede processen, wordt gedetailleerd beschreven op welke manier uitbestede processen worden beheerst. Alle dienstverlening vanuit de datacenters van Unica ICT Solutions worden verantwoord in een rapport aan de organisatie die gebruikmaakt van de diensten. Hiermee is Unica ICT Solutions in staat om te rapporteren over de risico’s, doelstellingen en processen die zij als serviceorganisatie voor haar klanten uitvoert. Om de kwaliteit te waarborgen, wordt de interne beheersing continu voorzien van audits.

Voor meer informatie over onze certificeringen, kunt u contact opnemen met uw accountmanager bij Unica ICT Solutions.