Overheid

In de publieke sector in Nederland ligt het accent op permanente verbeteringen in het bedienen van de burger. Of het nu gaat om digitale dienstverlening bij het aanvragen van vergunningen of het effectief en tijdig inzamelen van afval, alle innovaties bij de overheid zijn erop gericht om toegankelijk te worden voor de burgers en hen sneller te bedienen. Om overheidsinstellingen daarbij te helpen, heeft Unica ICT Solutions een ICT-concept ontwikkeld dat volledig is toegespitst op de publieke sector. Verschillende gemeentes en publieke instellingen maken daar reeds gebruik van. 

Binnen het overheidsconcept van Unica ICT Solutions wordt onder meer rekening gehouden met de onderstaande zaken:

ICT kan een zeer effectief middel zijn om dienstverlening richting burgers te verbeteren, maar ook de overheid heeft te maken met minder ICT-capaciteit en de noodzaak tot kostenbeheersing. Het overheidsconcept van Unica ICT Solutions stelt overheidsinstanties in de gelegenheid om hun ICT-fundament uit te besteden aan een externe specialist. Daarmee kunnen doorgaans forse kostenvoordelen gerealiseerd worden, doordat het ICT-fundament modulair en schaalbaar is opgezet. Juist in een tijd waarin veranderende wetgeving tot nieuwe taken en verantwoordelijkheden van overheidsinstanties leidt, is de beschikking over een schaalbaar ICT-platform een must. Zo kunnen overheidsinstanties zonder problemen hun ICT-voorzieningen uitbreiden of inkrimpen als de ontwikkelingen daarom vragen.

Werken vanaf verschillende plekken en overal de beschikking hebben over de juiste informatie, is ook bij overheidsinstanties inmiddels gemeengoed. Ambtenaren werken steeds vaker op flexibele tijden en vanaf verschillende locaties, wat gunstig is voor de kosten van bijvoorbeeld huisvesting van overheidsinstanties. Fusiegemeente Molenwaard koos er in 2015 zelfs voor om een virtueel gemeentehuis te openen en elimineerde daarmee niet alleen een fors deel van haar huisvestingskosten, maar zag ook de betrokkenheid van de burgers toenemen. Het overheidsconcept van Unica ICT Solutions speelt in ieder geval naadloos in op de toenemende behoefte aan flexibel werken in de publieke sector, door alle werkplekken locatie-onafhankelijk beschikbaar te stellen. Zo hebben de gebruikers zelf de keuze voor een vaste werkplek, inloggen vanuit huis of een mobiele werkplek.

Vanzelfsprekend mag er in de publieke sector geen enkele concessie gedaan worden aan de beveiliging van de ICT-voorzieningen. In de overheid is er immers veelal sprake van vertrouwelijke en privacygevoelige gegevens. Met het overheidsconcept van Unica ICT Solutions bent u ervan verzekerd dat uw data in veilige, Nederlandse datacenters staat. Bovendien is het ICT-platform dat onderdeel is van het overheidsconcept gecertificeerd volgens verschillende (inter)nationale normen, zoals ISO-27001, NEN-7510 en de rapportagestandaard ISAE3402. De beveiliging van uw ICT-omgeving en de bijbehorende verbindingen is met het overheidsconcept van Unica ICT Solutions dus in veilige handen.

Doordat Unica ICT Solutions in haar overheidsconcept gebruik maakt van wereldwijde standaarden, is het eenvoudig om aansluiting te houden met overkoepelende ICT-projecten op het gebied van (digitale) dienstverlening richting burgers. Bovendien hebben overheidsinstanties daarmee altijd de mogelijkheid om hun ICT-voorzieningen op basis van nieuwe inzichten op een andere manier in te richten en desgewenst te verplaatsen. U houdt daarmee zelf de regie over uw ICT-omgeving, maar profiteert wel van een stabiel en effectief ICT-platform dat uw basisvoorzieningen garandeert.

Veel overheidsinstellingen hebben van oudsher een eigen ICT-afdeling die de technische behoeftes invult. Vaak stelt een mogelijk uitbestedingstraject u daarom voor de keuze om afscheid te nemen van eigen ICT’ers. In het overheidsconcept van Unica ICT Solutions is dat niet nodig, want juist de samenwerking met de bestaande ICT-afdeling van een gemeente of publieke instelling levert doorgaans het beste eindresultaat op. Unica ICT Solutions neemt de basisvoorzieningen op het gebied van ICT uit handen, waardoor uw eigen ICT’ers hun handen vrij krijgen. Zo kunnen zij zich concentreren op informatiebeleid en kunt u sneller inspelen op overheidsrichtlijnen, nieuwe technieken en het verder vereenvoudigen van de dienstverlening richting de burgers.

Het bewaken van de veiligheid is in vele opzichten een kerntaak van de overheid. Veel veiligheidstaken zijn dan ook belegd bij gemeentes en publieke instellingen. Vanuit maatschappelijke ontwikkelingen en uit budgettaire overwegingen, is het zelden meer mogelijk om de veiligheid altijd ter plaatse te waarborgen. Steeds meer bewaking en handhaving vindt daarom op afstand plaats via video-beveiliging of aanverwante technologie. In het overheidsconcept van Unica ICT Solutions kunnen diensten worden opgenomen die overheidsinstellingen hierbij ondersteunen. Daarbij kunt u denken aan beveiligde netwerkverbindingen, die dubbel uitgevoerd zijn en u daarmee een permante verbinding van uw veiligheidsvoorzieningen garanderen. Daarnaast kan Unica ICT Solutions als onderdeel van de Unica Groep terugvallen op de expertise van andere bedrijfsonderdelen, waaronder de specialisten van Unica Security. Zij levert advies en integrale security oplossingen die een bijdrage leveren aan de bescherming van mensen en goederen tegen onveilige situaties.