Meer controle over je data in Office 365 met Office 365 back-up

Meer controle over je data in Office 365 met Office 365 back-up

Steeds meer organisaties maken de overstap naar de Microsoft Office 365 cloud. Door je bedrijfsdata bij Microsoft te plaatsen ontstaat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van je bedrijfsdata. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is bij veel organisaties onvoldoende bekend.

‘Dat wordt toch gewoon door Microsoft geregeld?, is iets dat wij vaak horen. Maar dat is lang niet altijd het geval. Door gebruik te maken van Office 365 back-up, maak je zelf een keuze over bijvoorbeeld de retentieperiode en herstelmogelijkheden van data in Office 365. Je kunt dan keuzes maken die beter passen bij de organisatie en de wet- en regelgeving.

Lees in deze whitepaper meer over de keuzes die Microsoft voor je gemaakt heeft, en waar mogelijk aanvullende maatregelen nodig zijn.

Waarom Office 365 back-up?

Microsoft zorgt voor de beschikbaarheid van het Office 365 platform, waarbij je bedrijfsdata redundant wordt opgeslagen in geografisch gescheiden datacenters. Microsoft heeft een keuze gemaakt in de retentieperiode, maar is die periode toereikend voor jouw organisatie? Wil je dat verwijderde data in Teams 30 of 120 dagen bewaard blijven of verwijderde e-mails in Outlook zelfs een jaar. Je bent en blijft als organisatie zelf verantwoordelijk voor je data en het bewaarbeleid daarvan. Neem de regie daarom in eigen hand en maak gebruik van Office 365 back-up.

Kies voor veiligheid

Wanneer je het slachtoffer wordt van een ransomware aanval en door middel van een ‘disaster recovery’ terug moet naar een bepaald punt in het verleden, dan is het handig dat je data langer bewaard worden. Of een rancuneuze medewerker of beheerder die wat wil verbergen en al zijn communicatie, persoonlijk- of zelfs bedrijfsdata permanent verwijderd. Zonder ‘Office 365 Back-up is deze data ook daadwerkelijk verwijderd, met ‘Office 365 back-up niet.


Er zijn nog veel andere voorbeelden te bedenken waarom wij Office 365 Back-up aanraden. Maar de belangrijkste reden om te kiezen voor extra back-up in Office 365 is de regie terugkrijgen over je data in Office 365. Data blijft daardoor net zo lang beschikbaar als je wil. Eén jaar, drie jaar of voor altijd? Wij gaan graag met je in gesprek om daarin de juiste keuze te maken en jouw organisatie van een juiste back-up te voorzien.

 

Ja, check mijn back-up

Vul het formulier hieronder in en we zoeken graag voor u uit hoe lang uw data nu bewaard wordt in Office 365 en of aanvullende back-up voor u noodzakelijk is.