Download de whitepaper Intelligent Edge

Aan de rand van het netwerk valt veel voordeel te behalen. Dit voordeel behaalt u alleen door de juiste keuzes te maken in waar uw data opgeslagen en verwerkt wordt. Door het toevoegen van intelligentie op de juiste plaatsen en een bijpassende infrastructuur kan een organisatie efficiënter, effectiever en productiever werken.

Bring your own Device

In deze whitepaper leest u waar u rekening mee moet houden bij het implementeren van een intelligente edge. Ook worden praktijkvoorbeelden beschreven van intelligente dataverwerking aan de rand van het netwerk en de behaalde voordelen. Tot slot komen de beheeruitdagingen aan bod, waar u ongetwijfeld tegenaan zult lopen. 

Laat uw gegevens achter om de whitepaper te downloaden