Amphia | Unica

Amphia

Amphia

V.l.n.r.: Jasper van der Meer (bouwkundig projectleider Van Wijnen), Gerard van Boxtel (technisch projectdirecteur Equans), Toon Coenen (bouwkundig bouwplaatsmanager Trebbe) en Ed Schilders (technisch bouwplaatsmanager Unica)

 

Het nieuwe, state of the art Amphia in Breda heeft in 2019 haar deuren geopend. Het Four Care consortium blikt terug op een opvallend soepele samenwerking. “Vaak lopen dit soort megaprojecten uit de planning en dat zie je terug in de kwaliteit. De rust in deze organisatie is ongekend. We leveren op tijd een kwalitatief hoogwaardig gebouw op.”

Het consortium
Jasper: “Four Care bestaat uit Equans, Unica, Trebbe en Van Wijnen. Het vlinderlogo staat voor de vier bedrijven die zorgdragen voor een geïntegreerde en duurzame aanpak van de installaties en de bouw. Je kunt er ook de verschillende bouwdelen in zien, de vier functies van het ziekenhuis, elk met hun eigen kleur.”
Ed: “Bijzonder aan deze bouwcombinatie is dat alle neuzen écht dezelfde kant op staan. We hebben een gezamenlijk doel: binnen de afgesproken tijd een kwalitatief goed en veilig gebouw neerzetten.”
Gerard: “Er is één pot waaruit we het werk moeten realiseren. Equans en Unica leveren gezamenlijk de mensen voor het installatiedeel. Van Wijnen en Trebbe doen hetzelfde voor het bouwkundige stuk.” 
Toon: “We zijn allemaal Four Care. Zo wordt dat echt gevoeld. Ik weet niet van welk bedrijf mijn collega’s op de bouwplaats hun salaris ontvangen en dat doet er ook niet toe.”
Jasper: “Inderdaad. We hebben samen één taak en daarvoor maakt het niet uit welk shirtje je aan hebt.”

Foto: nieuwbouw van het Amphia in Breda, dat in 2019 voltooid werd

Gerard: “Als je iedereen bij de start van het project een Four Care helm en jas geeft, ben je er nog niet. Je moet elkaar eerst leren kennen, elkaars taal leren spreken. We hebben daarom alle bouwkundige en installatiemensen, ook medewerkers van derde partijen, goed geïnformeerd over wat we hier gingen doen. Ook hebben we zo snel mogelijk een grote bouwkeet ingericht, zodat we met alle bedrijven bij elkaar zitten.”
Ed: “We zitten met het hele team in de keet en voeren dagelijks overleg. Zeker in de engineeringfase was het contact intensief. Je moet de verschillende werkzaamheden nauwkeurig op elkaar afstemmen.”
 

Toon: “Een simpel besluit in het begin kan later verregaande gevolgen hebben. Het plaatsen van de technische installaties gebeurt bijvoorbeeld nu pas, maar bij het beton storten moesten wij al weten waar die uitsparing of dat elektradoosje moest komen.”
Jasper: “Four Care heeft een ontwerpverantwoordelijkheid. Met een filterschema hebben we alle bouwkundige en technische werkzaamheden gezamenlijk van grof naar fijn uitgewerkt.”Gerard: “We hebben getracht om daarbij alle raakvlakken in kaart te brengen, zodat er geen verwarring zou ontstaan tussen bouwkundigen en technici. Een integrale procesbeschrijving hielp de opdrachtgever bij het maken van de juiste keuzes. Verder hebben we het hele traject vastgehouden aan onze goed uitgewerkte planning.”
 

Ed: “Iedereen hier aan tafel heeft ervaring in de gezondheidszorg en kent de knelpunten. Dat scheelt een hoop. Natuurlijk botst het dan nog weleens, maar dat is in een goed huwelijk ook. Door in gesprek te blijven kun je alles samen oplossen.”
Gerard: “De toon was gelijk vanaf het begin: we gaan ons niet focussen op de verschillen, maar zoeken samen naar de oplossing.”
Toon: “We hebben alle kennis op een hoop gegooid en alles bediscussieerd.”
Jasper: “Geven en nemen en altijd het gemeenschappelijke einddoel voor ogen houden. Dat is het geheim van ons succes. Dat én de samenstelling van het team.” 

De werksfeer
Gerard: “Ik heb vertrouwen in deze mensen. Voor mij is vertrouwen de basis. Ik weet dat wij allemaal de belofte aan de opdrachtgever om een dynamisch gebouw te realiseren, willen waarmaken.”
Ed: “We stellen ook allemaal het gezamenlijk belang vóór ons eigen belang. Als er vier partijen aan tafel zitten die alleen voor zichzelf gaan, komt er niets van terecht. Je hebt elkaar nodig.”
Jasper: “Ik vind vooral de rust bijzonder. Door de respectvolle samenwerking in de voorbereiding en realisatie, de strakke planning en de goede verstandhouding met de opdrachtgever loopt alles op rolletjes.”
Toon: “Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk.”
Ed: “Ik ook. Omdat we de planning strak in de lijn houden krijgt iedereen de tijd om zijn werk goed te doen. Daarmee krijg je rust in de organisatie. Mensen zijn gemotiveerd, respecteren elkaars werk en dat leidt tot kwaliteit. De hectiek en het ellebogenwerk van tien mannen die tegelijk iets moeten doen op één vierkante meter, dat kennen we hier niet. Ik denk dat ik namens ons allemaal spreek als ik zeg we een hele fijne samenwerking hebben.” 

Amphia blij met gedeelde verantwoordelijkheid 
“De uitdaging is om zonder restpunten een duurzaam ziekenhuis op te leveren binnen de gestelde tijd en het budget”, schetst Jasper Meijer, projectdirecteur nieuwbouw van Amphia. Dat is de opdracht die de consortiumpartijen kregen van het Bredase ziekenhuis. Hij herkent de goede relatie die de partners met elkaar onderhouden. “De sfeer en communicatie zijn uitstekend, wat bij een klus van deze omvang ook noodzakelijk is. Dat de vier partners gelijkwaardig in het project zitten draagt bij aan de succesvolle realisatie van de nieuwbouw. Alle partijen dragen bij aan hun gezamenlijke verantwoordelijkheid, die ze prima invullen door elkaar de ruimte te geven.”
 

Foto: Een prachtig eindresultaat !