Actueel

De invloed van MIC op een sprinklerinstallatie

MIC (microbiële corrosie) is één van de meest voorkomende vormen van corrosie die we in sprinklerinstallaties aantreffen. MIC wordt veroorzaakt door bacteriën die zich in de leidingen ontwikkelen en vermenigvuldigen en het metaal aantasten. Dit proces verloopt over het algemeen langzaam, maar kan zich onder bepaalde omgevingscondities in slechts enkele maanden tijd flink ontwikkelen. Onbehandeld kan MIC verschillende problemen veroorzaken.

Nieuw: hoge druk brandslanghaspel

In de afgelopen 15 jaar is het gebruik van water onder hoge druk om branden te blussen fors toegenomen. Steeds meer gebouwen in Nederland worden van een hoge druk watermist installatie voorzien om de schade bij een mogelijke brand te beperken. Danfoss, de leverancier van de hoge druk watermist systemen van Unica, heeft een nieuwe brandslanghaspel ontwikkeld die van deze watermist techniek gebruik maakt.

Unica partner voor realisatie The View of Rotterdam

The View of Rotterdam heeft Unica officieel de opdracht gegund voor het installatiewerk ten behoeve van de nieuwbouw van het luxe complex Bay House - The View in het Rotterdam Rijnhaven-district. De partijen hebben daartoe in december een aannemingsovereenkomst opgesteld. De nieuwbouw van het fraaie complex is al van start gegaan en zal naar verwachting begin 2023 opgeleverd worden.