Specialisten in Brandbeveiliging | Unica Fire Safety

Unica Fire Safety

Unica Fire Safety

Brand is een situatie waar niemand in wil belanden. Brand kan zoveel schade aan een organisatie veroorzaken, dat er maandenlang niet of op halve kracht gewerkt kan worden. Een brand betekent soms zelfs het einde van een onderneming, ondanks een goede brandverzekering. Hoe kan een organisatie beveiligd worden tegen zo’n grote ramp?

Een goede brandbeveiliging is van groot belang om gebouwen, medewerkers en goederen te beschermen. Elk gebouw en elke situatie is anders. Dit vraagt om op maat gesneden brandbeveiligingsoplossingen. Unica Fire Safety geeft advies over de mogelijkheden om gebouwen tegen de risico's van brand te beschermen.

Maatschappelijke relevantie

Organisaties moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften en regelgeving op het gebied van brandveiligheid, zoals het Bouwbesluit 2012 in geval van nieuwbouw. Het Bouwbesluit 2012 is bedoeld om slachtoffers en branduitbreiding te voorkomen, mensen die zich buiten de brand bevinden te beschermen en te waarschuwen zodat maatregelen genomen kunnen worden. Voldoet de organisatie aan het Bouwbesluit 2012? En zijn deze maatregelen afdoende voor de organisatie? – Dit zijn vragen waar Unica Fire Safety graag bij helpt.

Totaalpakket

Unica Fire Safety ondersteunt organisaties bij het brandveilig maken en houden van hun pand. De technische voorzieningen van Unica Fire Safety helpen brand tijdig te detecteren en te bestrijden zodat de brandschade beperkt blijft en de bedrijfsvoering snel kan worden hervat. Dit doen we door middel van brandmeldinstallaties, ontruimingsalarmering en automatische blussystemen, waaronder sprinklerinstallaties en watermist. Met een totaalpakket aan brandbeveiligingsoplossingen kunnen onze specialisten voor vrijwel ieder gebouw een passende brandbeveiliging verzorgen.

Dienstverlening van A tot Z

Onze specialisten zorgen er voor dat de brandveiligheidsinstallaties bij oplevering optimaal functioneren zodat u verzekerd bent van een brandveilig pand. Het is in ieders belang dat deze voorzieningen ook op de langere termijn goede bescherming blijven bieden. Om die reden is het vanuit de wetgeving verplicht om periodiek beheer en onderhoud aan installaties uit te (laten) voeren. Onze dienstverlening is erop gericht om opdrachtgevers van A tot Z bij te kunnen staan. Unica Fire Safety heeft een eigen service-afdeling die gespecialiseerd is in het technisch beheer van brandbeveiligingsinstallaties volgens de geldende voorschriften.

Actueel