Actueel

De toepassing van blusgas

Een blusgasinstallatie is een automatisch blussysteem dat wordt ingezet om een beginnende brand te beheersen of te blussen. Door een ruimte met een bepaalde soort blusgas te vullen zorgt de installatie er voor dat de brand wordt gedoofd en dat de materiële schade beperkt blijft. Blusgasinstallaties kunnen in verschillende situaties worden ingezet. Daarbij kunnen er verschillende soorten blusgassen worden ingezet met ieder zo hun eigenschappen en voor- en nadelen.

De omvang van een brandmeldinstallatie

Mocht er brand ontstaan in een gebouw, dan moet dit snel worden ontdekt zodat de interne hulpdiensten (BHV) en de brandweer kunnen worden gealarmeerd. Voor een brandveilig gebouw is een goede branddetectie daarom erg belangrijk. Vanuit de bouwregelgeving is de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie met ontruimingsalarmering in sommige gevallen zelfs verplicht. Ook is bij wetgeving bepaald welke bewakingsomvang de installatie moet hebben. Wat houdt deze bewakingsomvang precies in?

Typen sprinklers

De sprinklerinstallatie heeft zich in de afgelopen decennia bewezen als een doeltreffende manier om gebouwen en hun gebruikers tegen de risico’s van brand te beschermen. Vanwege hun effectiviteit in het beheersen van brand worden sprinklers wereldwijd toegepast in diverse soorten gebouwen. Daardoor zijn er in de loop der jaren verschillende typen sprinklers ontwikkeld die in uiteenlopende situaties kunnen worden ingezet. Inmiddels is er voor vrijwel ieder brandscenario een sprinklerinstallatie met bijpassende sprinklers mogelijk. Sprinklers kunnen op basis van hun eigenschappen in verschillende categorieën of typen worden ingedeeld. In dit artikel lichten we de verschillende typen sprinklers toe op basis van hun eigenschappen.