Actueel

Nieuw: hoge druk brandslanghaspel

In de afgelopen 15 jaar is het gebruik van water onder hoge druk om branden te blussen fors toegenomen. Steeds meer gebouwen in Nederland worden van een hoge druk watermist installatie voorzien om de schade bij een mogelijke brand te beperken. Danfoss, de leverancier van de hoge druk watermist systemen van Unica, heeft een nieuwe brandslanghaspel ontwikkeld die van deze watermist techniek gebruik maakt.

Unica partner voor realisatie The View of Rotterdam

The View of Rotterdam heeft Unica officieel de opdracht gegund voor het installatiewerk ten behoeve van de nieuwbouw van het luxe complex Bay House - The View in het Rotterdam Rijnhaven-district. De partijen hebben daartoe in december een aannemingsovereenkomst opgesteld. De nieuwbouw van het fraaie complex is al van start gegaan en zal naar verwachting begin 2023 opgeleverd worden.

Hoe werkt een sprinkler?

Een sprinklerinstallatie is een vast aangebrachte brandblusinstallatie die bedoeld is om een beginnende brand onder controle te brengen danwel te blussen. In het geval van brand hoeven geen mensen aan te pas te komen om een sprinklerinstallatie te activeren. Hoe weet een sprinkler dat er brand is? En wat gebeurt er waardoor de sprinkler start met sproeien? Dit leggen wij graag aan u uit.