Generieke Poortinstructie vanaf 1 april verplicht op bouwplaatsen | Unica

Generieke Poortinstructie vanaf 1 april verplicht op bouwplaatsen

Generieke Poortinstructie vanaf 1 april verplicht op bouwplaatsen


Per 1 april 2019 wordt de Generieke Poortinstructie (GPI) verplicht op alle bouwplaatsen in Nederland. Een aantal organisaties accepteert deze veiligheidsinstructie om toegang te krijgen tot de bouwplaats nu al. Het initiatief voor de GPI werd eind 2017 door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVidB) gestart en richt zich op het verhogen en stimuleren van veiligheid en veilig gedrag op bouwplaatsen. Unica is een van de veertien initiatiefnemers van de governance code.

Waarom de GPI?
Poortinstructies zijn instructies die alle medewerkers die een bouwplaats willen betreden, vooraf moeten hebben gevolgd en waarbij een toets wordt afgelegd. Het doel: een hoger bewustzijnsniveau over veiligheid en meer duidelijkheid voor medewerkers over wat van hen wordt verwacht. De nieuwe Generieke Poortinstructie (GPI) moet veilig gedrag op de bouwplaats verder verbeteren. Doordat de GPI gelijk is voor alle bedrijven en bouwplaatsen, komt er meer duidelijkheid over het gewenste veiligheidsgedrag op bouwplaatsen van verschillende bedrijven. De norm is en wordt hiermee gezet.

Wat verandert er?
Het afgelopen jaar is gebruikt om alle medewerkers van de betrokken bedrijven en hun leveranciers en onderaannemers de gelegenheid te geven de GPI te behalen. Vanaf 1 april 2019 is de GPI verplicht. Tot die verplichte invoering van de GPI handhaven de bij de governance code aangesloten bedrijven hun eigen veiligheidseisen nog, maar accepteren zij de nieuwe veiligheidsinstructie ook al. Vanaf 1 april moeten alle medewerkers en medewerkers van onderaannemers en toeleveranciers die werkzaamheden verrichten op de bouwplaats aantonen dat zij hun GPI gehaald hebben om toegang te krijgen tot de bouwplaats. De aangesloten partijen houden wel de mogelijkheid om per bouwplaats aanvullende specifieke veiligheidseisen te stellen.

Hoe behaalt u de GPI?
Om de GPI te halen moeten online modules worden gevolgd en getoetst. Hiervoor kan men terecht op de website www.gpi.nu. Men kan dit doen vanaf een eigen werkplek, thuis of via een mobiele telefoon of tablet. Wanneer de GPI is gevolgd en behaald, is deze een jaar geldig en kan een medewerker met deze poortinstructie terecht op alle bouwplaatsen van de bedrijven die zijn aangesloten bij de governance code. Om de GPI te kunnen volgen en het certificaat te halen, is een inlogcode nodig. Deze krijgt u van uw werkgever of opdrachtgever of bestelt u zelf in de webshop van gpi.nu. 

Meer informatie?
Voor meer informatie over de GPI kunt u contact opnemen met Ronald Velsink, QHSE Manager van Unica, via rvelsink@unica.nl of 033-2478080.