Actueel

Thales vertrouwt opnieuw op Unica voor gebouwmodernisering

Elektronica- en beveiligingsconcern Thales heeft in juli een overeenkomst getekend met Unica Building Projects voor het reviseren, moderniseren en upgraden van de gebouwgebonden- en procesinstallaties in en rond gebouw Z. Dit betreft de eerste moderniseringsfase van het project op de Thales Hightech Campus in Hengelo. Het afgelopen halfjaar vond een intensieve voorbereiding plaats door onder andere Thales Real Estate (met de adviseurs DWA, SBM, LKSVDD en Lucassen) en Unica. Na de realisatie van de modernisering gaat Unica Building Services het meerjaren-onderhoud van de installaties uitvoeren. 

E-trucks als aanjager voor elektrificatie van de samenleving

Op dit moment komen elektrische vrachtwagens in Nederland nog maar sporadisch voor. Hoewel de E-truck nog in een pioniersfase zit, zal het aantal voertuigen de komende jaren in rap tempo toenemen. De huidige groei van het aantal elektrische vrachtwagens ligt nu al hoger dan die van elektrische personenauto's toen deze zich in de pioniersfase bevonden. Het zogenoemde 'tipping point' nadert dan ook met rasse schreden. Thomas Weusthof, product owner eMobility, vertelt meer over de ontwikkeling omtrent elektrificatie in de logistieke sector en de impact die dit heeft op de beschikbaarheid van voertuigen, het elektriciteitsnet en laadfaciliteiten die ontwikkeld moeten worden.

Unica krijgt opdracht voor onderhoud klimaatinstallaties van 1.250 Defensiegebouwen in Noord- en Zuid-Nederland

Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, heeft een omvangrijke opdracht ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf. Het betreft het inspecteren, keuren en onderhouden van de klimaatinstallaties en warmteopwekkings-systemen van meer dan 1.250 Defensiegebouwen in Noord- en Zuid-Nederland. Tevens bestaat de opdracht uit het invullen van de circulaire en duurzaamheidsambitie van de betreffende defensiegebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf beheert. De overeenkomst start op 1 januari 2022 met een maximale looptijd van 8 jaar en heeft een contractwaarde van enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar. De opdracht is daarmee de grootste in de historie van Unica Building Services.