Actueel

E-trucks als aanjager voor elektrificatie van de samenleving

Op dit moment komen elektrische vrachtwagens in Nederland nog maar sporadisch voor. Hoewel de E-truck nog in een pioniersfase zit, zal het aantal voertuigen de komende jaren in rap tempo toenemen. De huidige groei van het aantal elektrische vrachtwagens ligt nu al hoger dan die van elektrische personenauto's toen deze zich in de pioniersfase bevonden. Het zogenoemde 'tipping point' nadert dan ook met rasse schreden. Thomas Weusthof, product owner eMobility, vertelt meer over de ontwikkeling omtrent elektrificatie in de logistieke sector en de impact die dit heeft op de beschikbaarheid van voertuigen, het elektriciteitsnet en laadfaciliteiten die ontwikkeld moeten worden.

Unica krijgt opdracht voor onderhoud klimaatinstallaties van 1.250 Defensiegebouwen in Noord- en Zuid-Nederland

Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, heeft een omvangrijke opdracht ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf. Het betreft het inspecteren, keuren en onderhouden van de klimaatinstallaties en warmteopwekkings-systemen van meer dan 1.250 Defensiegebouwen in Noord- en Zuid-Nederland. Tevens bestaat de opdracht uit het invullen van de circulaire en duurzaamheidsambitie van de betreffende defensiegebouwen die het Rijksvastgoedbedrijf beheert. De overeenkomst start op 1 januari 2022 met een maximale looptijd van 8 jaar en heeft een contractwaarde van enkele tientallen miljoenen euro’s per jaar. De opdracht is daarmee de grootste in de historie van Unica Building Services.

Overname Pranger-Rosier geformaliseerd

De acquisitie van de Pranger-Rosier Groep door technisch dienstverlener Unica is definitief. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) verleende vorige week zijn goedkeuring aan de overname, waarna de laatste juridische formaliteiten werden afgehandeld. Daarmee is het grootste zelfstandige installatiebedrijf van Noord-Nederland nu onderdeel van het netwerk van Unica-bedrijven.