Actueel

Duurzaamheidsimpuls voor Driestar educatief

Driestar educatief greep het jubileumjaar 2019 aan om de duurzaamheidsambities een nieuwe impuls te geven. Vanuit een meerjarenvisie op het gebied van duurzaamheid koos de onderwijsgroep voor de installatie van zonnepanelen, die onder begeleiding van Unica geplaatst werden. Optimalisatie van de bestaande klimaatvoorzieningen en aansluiting van de zonnepanelen op de installaties was ook onderdeel van het traject.

Sint Maartenskliniek "Een helende omgeving voor patiënt en chirurg"

In november 2019 werd de nieuwbouwvleugel van de Sint Maartenskliniek officieel geopend. In krap twee jaar tijd verrees in Ubbergen een vrijwel compleet ziekenhuis van 12.000 m2, bestaande uit een supermodern OK-complex, een ruime revalidatievleugel met verpleegafdelingen en een Loop Expertise Centrum. Unica Building Projects was verantwoordelijk voor de technische installaties van de nieuwbouw. “We hebben een veilige, gezonde en helende omgeving voor patiënt en personeel gecreëerd”. 
 

Reductieplannen Unica Oosterhout voor minder CO2-uitstoot

Unica Building Services Oosterhout heeft het afgelopen jaar diverse maatregelen genomen voor het reduceren van de uitstoot van CO2. Daarbij maakt Unica gebruik van de CO2-Prestatieladder, een duurzaamheids-instrument om de CO2-uitstoot per organisatie in kaart te brengen en te verminderen. Unica heeft drie duurzame projecten aangenomen. Deze projecten maken het voor Unica mogelijk om te leren van de ervaringen en de best werkende maatregelen in de toekomst te implementeren in andere projecten.