Actueel

Zorggroep Noorderboog blijft op Unica vertrouwen voor onderhoud en beheer

Zorggroep Noorderboog blijft nog zeker vijf jaar gebruik maken van de diensten van Unica Building Services. De technisch dienstverlener breidt de onderhoudstaken uit naar zeventien verpleeghuizen en woonzorgcentra van de zorgaanbieder in Zuidwest Drenthe en Noordwest Overijssel, die medio 2017 in de huidige hoedanigheid ontstond uit een fusie tussen Zorgcombinatie Noorderboog en De Stouwe. 

Ed Nijpels: "Unica moet actief vooroplopen en klanten helpen in de energietransitie”

Het Ontwerp van het Klimaatakkoord bevat zo’n zeshonderd milieumaatregelen die moeten leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030. Voor de zomer moet er een definitief akkoord liggen, waarmee de overheid, bedrijven en burgers aan de slag kunnen. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad dat het ontwerpakkoord indiende, ziet in de voorjaarseditie van CommUNICAtie, het relatiemagazine van Unica, een belangrijke rol weggelegd voor bedrijven als Unica.

Doekle Terpstra: "Er is geen bedrijfstak die nog zonder technologie kan"

De installatiebranche is een van de meest betekenisvolle sectoren van Nederland. Dat stelt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland (voorheen UNETO-VNI) in de voorjaarseditie van CommUNICAtie, het relatiemagazine van Unica. “Wij gaan het verschil maken.”