Actueel

FourCare levert nieuw ziekenhuis op aan Amphia

Bouwconsortium FourCare heeft dinsdagmiddag de ‘sleutel’ van het nieuwe Amphia in Breda overgedragen aan de Raad van Bestuur. Daarmee kan het ziekenhuis van start met de inrichting om de nieuwbouwlocatie eind 2019 in gebruik te nemen. Toekomstbestendigheid, innovatieve technologie, duurzaamheid en vooral aandacht voor de patiënt staan centraal in het nieuwe ziekenhuis, met een oppervlakte van ruim 80.000 m2. Er is drie jaar gebouwd aan de nieuwbouwlocatie waarin samen met het bestaande ziekenhuis 4.500 medewerkers en medisch specialisten op één locatie in Breda gaan samenwerken.

TU Delft: “Er is behoefte aan een gemeenschappelijke lange termijnvisie”

Technologische ontwikkelingen gaan de inhoud van het werk in de techniek snel en drastisch veranderen. Daarbij neemt het tekort aan goede vakmensen de komende jaren alleen maar toe. Om de uitdagingen het hoofd te bieden zien onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo toekomst in nieuwe, flexibele opleidingsvormen en nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Drie instellingen delen hun visie op de ontdekkingsreis die zij de komende jaren samen met het bedrijfsleven ondernemen. Vandaag het slotdeel 3: Peter Luscuere, hoogleraar Building Physics and Services, afdeling Architectural Engineering & Technology aan de TU Delft.

Ed Nijpels: "Unica moet actief vooroplopen en klanten helpen in de energietransitie”

Het Ontwerp van het Klimaatakkoord bevat zo’n zeshonderd milieumaatregelen die moeten leiden tot 49 procent CO2-reductie in 2030. Voor de zomer moet er een definitief akkoord liggen, waarmee de overheid, bedrijven en burgers aan de slag kunnen. Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad dat het ontwerpakkoord indiende, ziet in de voorjaarseditie van CommUNICAtie, het relatiemagazine van Unica, een belangrijke rol weggelegd voor bedrijven als Unica.

Ga naar het nieuwsoverzicht