Unica Datacenters sluit zich aan bij Delta21 | Unica

Unica Datacenters sluit zich aan bij Delta21

Unica Datacenters sluit zich aan bij Delta21

Unica Datacenters heeft zich aangesloten bij Delta21. Dit initiatief is een integraal plan dat er primair op gericht is om Nederland te beschermen tegen wateroverlast en vormt daarmee een alternatief voor dijkverhogingsprogramma’s. Daarnaast werkt Delta21 als een grootschalige ‘batterij’ om elektrische energie op te slaan in de vorm van een energiemeer, verbetert het de zoetwater huishouding en herstelt het de biocultuur in de deltaregio. Los van de steun aan dit maatschappelijke initiatief, onderzoekt Unica Datacenters binnen het project de voordelen die een datacenter in het deltagebied kan opleveren.

Delta 21 - energieopslag meer

Het plan dat Delta21 de komende jaren in de praktijk wil brengen richt zich op het creëren van een toekomstbestendige oplossing voor de zuidwestelijke delta waarin waterveiligheid, de noodzaak van de energietransitie en natuur- en milieuversterking centraal staan. De zuidwestelijke delta is een gebied met daarin Zeeland, de Zuid-Hollandse eilanden en het westelijk deel van Noord-Brabant. Zee en rivieren komen in dat gebied samen, wat onder meer tot risico’s voor waterveiligheid kan leiden.

Integrale aanpak van wateroverlast, energieopslag en natuurherstel
Het plan behelst een waterkering tussen de kust van de Tweede Maasvlakte en die van het eiland Goeree Overflakkee, die wordt aangelegd in de vorm van een duinenrij, een gemaal én een afsluitbare kering. De waterkering zorgt ervoor dat er in zee als het ware een meer voor energieopslag ontstaat van ca. 20 km2. Het gemaal in de waterkering heeft ruim voldoende capaciteit om bij de allerhoogste verwachte rivierwaterstanden het overtollige water in zee te pompen. De duinen en de afsluitbare kering bieden tezamen voldoende bescherming tegen hoge zeewaterstanden. Het geheel is zodanig ontworpen dat er sprake is van natuurherstel en herstel van de vismigratie in het Haringvliet. Het meer fungeert als een energieopslag meer en is tevens van groot belang voor de waterveiligheid. De aanwezige zoutspray die zorgt voor een unieke vegetatie wordt gehandhaafd.

Drijvend datacenter
Als sympathisant is Unica Datacenters nauw betrokken bij de verdere uitwerking van het plan van Delta21. Onderdeel van de mogelijke invulling is de realisatie van een (drijvend) datacenter in het gebied, dat gebruik maakt van zee- en rivierwater om de koeling te verzorgen en de vrijgekomen restwarmte teruglevert aan het warmtenet. Doel is om het meest duurzame datacenter ter wereld te realiseren. Studenten die zijn aangesloten bij Delta21 zullen enkele studies opzetten om de haalbaarheid te onderzoeken van zo’n datacenter, dat wellicht zelfs drijvend op het water gerealiseerd zou kunnen worden. In potentie kan daarmee een unieke symbiose voor een van de meest duurzame datacenters ter wereld ontstaan. 

Meer informatie over Delta21 is te vinden op www.delta21.nl