Unica gaat in consortium vernieuwing ruggengraat IT voor Defensie realiseren | Unica

Unica gaat in consortium vernieuwing ruggengraat IT voor Defensie realiseren

Unica gaat in consortium vernieuwing ruggengraat IT voor Defensie realiseren

Defensie begint in 2021 direct met de bouw van toekomstbestendige IT-infrastructuur. Vandaag tekende staatssecretaris Barbara Visser hiervoor een contract met IBM, namens het consortium Athena (IBM/Atos/Unica). Gestart wordt met de onderdelen die de meest toegevoegde waarde hebben voor het operationeel optreden. De krijgsmachtdelen zijn hier nauw bij betrokken. 

Het programma Grensverleggende IT (GrIT) moet zorgen voor een totaal vernieuwde IT-infrastructuur. GrIT ontwikkelt een betrouwbare, veilige, toekomstbestendige en flexibele IT-infrastructuur en dienstverlening voor de komende 10 jaar.

"Technologie en het slim gebruiken van informatie zijn cruciaal voor Defensie", concludeert staatssecretaris Barbara Visser. "Uit deze noodzaak vloeit GrIT voort en voorziet in de vernieuwing van de IT-ruggengraat van Defensie."

De digitale transformatie is een belangrijk onderdeel van de Defensievisie 2035. Programmadirecteur Ron Kolkman: “GrIT is veel meer dan een vernieuwing van een informatiesysteem. Er komt een volledig nieuwe, zeer geavanceerde IT-infrastructuur, die van de krijgsmacht een hoogwaardige, informatiegestuurde organisatie moet maken."

Eigen mobiel netwerk
De werkzaamheden beginnen in het 1e kwartaal van 2021. Als eerste wordt gestart met de bouw van nieuwe datacenters (geplande duur 20 maanden) en de vernieuwing van het netwerk voor het versturen van hoog gerubriceerde informatie (geplande duur 12-24 maanden). Ook begint de realisatie van een eigen mobiel netwerk van Defensie (geplande duur 11 maanden).

"Dankzij GrIT heeft Defensie straks zelfs een eigen mobiel netwerk. Daardoor zijn we niet afhankelijk van anderen’", zegt Visser. "Dat is een heel sterk punt voor een organisatie als de onze, die wereldwijd opereert onder moeilijke omstandigheden."

Beste van 2 werelden
Vanwege het hoge tempo van IT-vernieuwing gaat Defensie een strategische samenwerking aan met bedrijven. Zo speelt Defensie structureel en snel in op nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

"Het is de planning dat GrIT na 7 jaar is uitgerold", licht staatssecretaris Barbara Visser toe. "En door met marktpartijen samen te werken, halen we de beste beschikbare techniek binnen. We gaan werken met gemengde teams, zodat we het beste vanuit Defensie en de markt combineren. Om zo het beste resultaat te krijgen."


Bron: Ministerie van Defensie