Na uitstekend 2018 nadert Unica omzetniveau van € 500 miljoen | Unica

Na uitstekend 2018 nadert Unica omzetniveau van € 500 miljoen

Na uitstekend 2018 nadert Unica omzetniveau van € 500 miljoen


Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, heeft na de goede resultaten in de afgelopen jaren opnieuw sterke groeicijfers behaald. Over 2018 groeide de omzet met 20% naar € 477 miljoen (2017: € 398 miljoen). De nettowinst steeg met 10% naar € 19,4 miljoen (2017: € 17,6 mln.). Met deze resultaten was het afgelopen boekjaar voor Unica het vijfde achtereenvolgende jaar waarin een aanzienlijke omzet- en winststijging werd geboekt. Ook de komende jaren verwacht Unica verder te groeien door autonome groei en gerichte overnames.

Structurele groei door sterkere positionering 
Unica kende in de afgelopen vijf jaar een verdubbeling van de omzet en een verzevenvoudiging van de operationele winst (EBITDA). De omzet- en winstgroei in 2018 werd veroorzaakt door autonome groei en de in 2017 gerealiseerde acquisities van Nsecure en Pro-Fa Automation. Het operationele resultaat (EBITDA) groeide met 20% van € 29,4 miljoen naar € 35,2 miljoen.

John Quist, CEO van Unica

In een toelichting op de financiële resultaten stelt John Quist, CEO: “2018 was opnieuw een jaar van forse groei, waaraan de bijdrage van ons netwerk van bedrijven om integrale dienstverlening aan te kunnen bieden steeds belangrijker wordt. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn we gelukkig goed in staat medewerkers te behouden en aan te trekken om de groeiende en veranderende marktvraag in te vullen. Onze organisatie is uitstekend gepositioneerd en die positie zullen we de komende jaren nog verder versterken, onder meer door een sterkere focus op innovatie en gerichte overnames.”

Meer inzet van vaste en flexibele arbeid 
Het aantal eigen medewerkers van Unica steeg in 2018 met 7% naar 2.365 FTE (ultimo 2017: 2.201 FTE). In de komende jaren verwacht Unica een groei van het aantal eigen medewerkers naar 2.800 FTE. In aanvulling daarop zal ook de inhuur van flexibele arbeidskrachten de komende jaren verder groeien. In 2018 werkten circa 450 FTE op flexibele basis voor Unica. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en de groei van de opdrachtenportefeuille zal Unica ook de komende jaren volop aandacht geven aan betrouwbaar, gezond en aantrekkelijk werkgeverschap.

Vraag naar duurzamere en intelligentere gebouwen groeit 
De marktvraag naar het upgraden, verduurzamen en transformeren van bestaande gebouwen nam opnieuw toe, zij het nog steeds minder dan nodig is voor de noodzakelijke verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ook de vraag naar meer intelligentie in de gebouwde omgeving stuwt het aantal opdrachten.

Netwerk van bedrijven steeds belangrijker 
De goede prestaties in de afgelopen jaren zijn onder meer gerealiseerd doordat Unica in de afgelopen jaren zijn netwerk van bedrijven verder heeft ontwikkeld. Hierdoor kan beter in de veranderende marktvraag naar duurzamere en intelligentere gebouwen en installaties worden voorzien. Het Unica-netwerk bestaat uit bedrijven die zelfstandig en onafhankelijk opereren en tegelijkertijd nauw samenwerken om klanten integrale oplossingen te kunnen bieden. De structuur van de bedrijvengroep bestaat uit drie organisatieonderdelen: Building Services, Building Projects en Gespecialiseerde Bedrijven.

Het cluster Building Services boekte met het beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties wederom goede resultaten: de omzet groeide met 10% tot € 187 miljoen terwijl ook het rendement steeg. Unica Building Services heeft een uitgebreid portfolio van contracten en is een belangrijke factor in de groei van de ‘recurring revenue’ in de groepsomzet. In 2018 wist Unica Building Services de grootste opdracht ooit te realiseren: de uitvoering van het integrale onderhoud van 355 gebouwen en terreinen van Rijkswaterstaat.

Het cluster Building Projects, dat technische installaties en systemen realiseert in nieuwbouw en renovatieprojecten, boekte een iets lagere omzet van € 73 miljoen (2017: € 77 miljoen), maar een hoger rendement dan in 2017. Unica blijft nauwgezet de financiële risico’s van nieuwe projecten afwegen tegen het rendement dat behaald kan worden. Unica voorziet een groeiende portefeuille van projecten voor de komende jaren.

De gespecialiseerde bedrijvenclusters leverden net als in de voorgaande jaren een groeiende bijdrage aan de groepsresultaten. In het afgelopen jaar steeg de omzet door sterke prestaties van vrijwel alle onderdelen en mede door de inbedding van Nsecure en Pro-Fa Automation met 44% naar € 217 miljoen (2017: € 151 miljoen). De gespecialiseerde bedrijvenclusters zijn Unica Fire Safety, Unica Security, Unica Building Automation, Unica Energy Solutions, Unica ICT Solutions, Unica Industry Solutions en Unica Datacenters.

Overnamestrategie
Eind 2018 nam Unica zowel Boele Fire Protection als ICT-bedrijf Dotwood over. In de komende jaren wil Unica zijn positie blijven versterken middels overnames. Daarbij richt Unica zich niet alleen, zoals in de afgelopen jaren, op de gespecialiseerde clusters, maar ook op overnames van technisch dienstverleners met een sterke lokale en/of regionale positie in het traditionele installatiedomein waarin Unica actief is.

Vooruitzichten 
Unica groeit sneller dan de markt en de verwachting is dat die bovengemiddelde groei in de komende jaren gehandhaafd blijft. Unica doorbreekt naar verwachting in 2019 de omzetgrens van € 500 miljoen. De strategie van Unica is om structureel toekomstige groei te realiseren door een combinatie van autonome groei aangevuld met gerichte acquisities. Behoud van de sterke cultuur, decentraal leiderschap en de kenmerken van een familiebedrijf blijven daarbij belangrijke onderdelen van de groeistrategie.

Volledig jaarverslag
Het volledige jaarverslag en het jaarbericht over 2018 vindt u hier.