Unica: groei omzet en nettowinst over 2019 | Unica

Unica: groei omzet en nettowinst over 2019

Unica: groei omzet en nettowinst over 2019


Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, heeft na de uitstekende cijfers in de afgelopen jaren opnieuw positieve resultaten behaald. Over 2019 groeide de omzet met 4% naar € 497 miljoen (2018: € 477 miljoen). De nettowinst steeg met 9% naar € 21,2 miljoen (2018: € 19,4 miljoen). Unica verwacht dat de omzet in 2020 weer sterker zal stijgen. Ook in de jaren daarna verwacht Unica structureel goede resultaten door een combinatie van autonome groei en gerichte overnames. 

Structurele groei 
Unica kende in de afgelopen 5 jaar nagenoeg een verdubbeling van de omzet en meer dan een verzevenvoudiging van de operationele winst (EBITDA). De omzet- en winstgroei in 2019 werd met name veroorzaakt door autonome groei. De effecten op de resultaten van de relatief kleinschalige acquisities van Dotwood (actief in ICT) en Brainpact (industriële automatisering) waren beperkt. De overname van het Zeeuwse installatiebedrijf Synto zal pas in het huidige boekjaar tot uitdrukking komen. Het operationele resultaat (EBITDA) groeide met 9% van € 35,2 miljoen naar € 38,3 miljoen.

John Quist (CEO Unica)
John Quist, CEO van Unica

John Quist, CEO van Unica, licht toe: “2019 was opnieuw een jaar van groei, hoewel die wat lager uitviel dan de voorgaande jaren. De reden hiervoor is onder andere het doorschuiven van enkele toonaangevende projecten en ook de exceptioneel hoge omzet die in 2018 in de datacentermarkt werd behaald vertekende de groei. Daarnaast blijven wij op ‘recurring revenue’ sturen en een hoger aandeel realiseren in stabiele en geleidelijk groeiende sectoren als pharma, voeding, zorg en overheid. Alles overziend is Unica minder gevoelig voor conjuncturele invloeden en met het sterke netwerk van bedrijven beter dan ooit gepositioneerd.”

Netwerk van bedrijven voor integrale dienstverlening 
In de afgelopen jaren zijn de marktomstandigheden voor Unica sterk verbeterd. Technisch dienstverleners spelen een steeds prominentere rol doordat de intelligentie in gebouwen structureel toeneemt. Unica heeft in de afgelopen jaren zijn netwerk van bedrijven daarop ingericht, zodat de behoefte aan comfort, veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van gebouwen integraal worden ingevuld. Het Unica-netwerk bestaat uit meer dan 30 zelfstandig bedrijven die onafhankelijk opereren en tegelijkertijd nauw samenwerken. De structuur van de bedrijvengroep kan worden verdeeld in drie geledingen: Building Services, Building Projects en Gespecialiseerde Bedrijvenclusters.

Het cluster Building Services boekte met het beheer en onderhoud van gebouw gebonden installaties wederom goede resultaten: de omzet groeide met 11% tot € 207 miljoen terwijl ook het rendement steeg. Unica Building Services heeft een uitgebreid portfolio van contracten en is een belangrijke factor in de groei van de ‘recurring revenue’ in de groepsomzet. De acquisitie van het Zeeuwse installatieconcern Synto per eind 2019 versterkt de regionale dekking en betekent dat Unica voor het eerst een eigen vestiging in deze provincie heeft.

Het cluster Building Projects, dat technische installaties en systemen realiseert in nieuwbouw en renovatieprojecten, boekte een gelijkblijvende omzet van € 73 miljoen met opnieuw een rendementsverbetering. Belangrijk in dit cluster is de gezondheidszorg waarbij diverse grote projecten werden opgeleverd zoals het Amphia Ziekenhuis in Breda en de nieuwbouw van de Sint Maartenskliniek in Ubbergen. Ook werden nieuwe projecten gewonnen zoals Nij Smellinghe in Drachten, St. Jansdal in Harderwijk en het IJsselland Ziekenhuis in Capelle a/d IJssel.

De gespecialiseerde bedrijvenclusters leveren de laatste jaren een sterk groeiende bijdrage aan de groepsresultaten. In het afgelopen jaar steeg de omzet licht naar € 218 miljoen (2018: € 217 miljoen). Unica Datacenters kende normale resultaten in 2019 ten opzichte van het uitzonderlijk goede 2018 door de oplevering van enkele grote datacenters. De gespecialiseerde bedrijvenclusters zijn Unica Fire Safety, Unica Access & Security, Unica Building Intelligence, Unica Energy Solutions, Unica ICT Solutions, Unica Industry Solutions en Unica Datacenters. Met name Unica Fire Safety, Unica Access & Security en Unica ICT Solutions lieten uitstekende resultaten zien.

Overnamestrategie
In 2019 nam Unica het bedrijf Brainpact (actief in industriële automatisering) en het Zeeuwse installatiebedrijf Synto over. Ook werd de overname van Dotwood, getekend op Oudjaarsdag van 2018, in 2019 geeffectueerd. In 2020 wil Unica zijn positie blijven versterken middels overnames en is het voornemens het aantal acquisities te verhogen. Daarbij richt Unica zich zowel op de gespecialiseerde clusters als op overnames van bedrijven met een sterke regionale positie in de traditionele installatiemarkt.

Het aantal eigen medewerkers van Unica steeg in 2019 met 10% naar 2.590 FTE (ultimo 2018: 2.365 FTE). De krapte op de arbeidsmarkt heeft tot dusver een beperkt effect. Unica wordt in de arbeidsmarkt door velen gezien als een aantrekkelijke werkgever door de gevarieerde carrièremogelijkheden in het netwerk van bedrijven.

Vooruitzichten 
De vooruitzichten voor 2020 zijn gunstig. De verwachting is dat de omzet in 2020 weer sterker zal stijgen. Ook daarna verwacht Unica structureel goede resultaten. Unica wil de komende jaren meer dan voorheen focus leggen op het aanbieden van multidisciplinaire oplossingen via de verschillende clusters en gebruikmaken van de grote diversiteit aan specialismen en kennis die het in huis heeft.

Het volledige Jaarverslag 2019 lezen?
Het volledige Jaarverslag 2019 kunt u hier lezen en downloaden, evenals het Jaarbericht 2019 - een beknopte weergave van ons volledige jaarverslag. Van het jaarbericht is tevens een Engelse versie (Annual Statement 2019) beschikbaar.