Zicht op gezonder binnenklimaat in scholen en verpleeghuizen | Unica

Zicht op gezonder binnenklimaat in scholen en verpleeghuizen

Zicht op gezonder binnenklimaat in scholen en verpleeghuizen


Minder coronarisico’s door automatisch meten luchtkwaliteit met Building Insight | Air

Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, komt met Building Insight | Air op de markt. Deze innovatie geeft inzicht in de kwaliteit van het binnenklimaat op onder meer scholen en verpleeghuizen. De toepassing bestaat o.a. uit een sensor die continu gegevens verzamelt over het CO2-gehalte in de ruimte. Die data kan worden geraadpleegd via mobiele telefoon(s) door het scannen van de QR-code boven de sensor. Gebruikers krijgen via een webapp direct inzicht en kunnen desgewenst een bericht ontvangen als een grenswaarde wordt overschreden. Via het platform is een totaaloverzicht beschikbaar over alle lokalen of ruimtes waar een sensor aanwezig is. Met de toepassing biedt Unica de gebruikers het inzicht om het risico op coronabesmetting in kantoren en scholen te reduceren.

Building Insight | Air bestaat uit een sensor en toegang tot een webapp

Snel en gemakkelijk inzicht in de luchtkwaliteit 
Building Insight | Air werkt eenvoudig: de sensor met eigen QR-code is binnen een minuut te plaatsen met een plakstrip. Door het scannen van de QR-code krijgen gebruikers automatisch toegang tot de webapp met de CO2-waardes en ontvangen zij een bericht op hun smartphone als de voorgeschreven drempelwaardes worden overschreden. De ventilatie van een ruimte kan dan worden verbeterd, of de bezetting van de ruimte worden aangepast.

Een daartoe aangewezen medewerker, bijvoorbeeld een facilitair medewerker, heeft bovendien de beschikking over een platform voor trendanalyse voor alle ruimtes. Voor facilitair professionals is het systeem uit te breiden met complete online functionaliteit met overzichten, historie en analyses.

Belangrijke bijdrage aan betere werking ventilatiesystemen
Laurens de Lange, directeur Market Development: “Wij zijn ervan overtuigd met deze innovatie een belangrijke bijdrage te leveren aan verbetering van het binnenklimaat in met name scholen en verpleeghuizen. Deze tasten vaak in het duister over de luchtkwaliteit en krijgen met deze oplossing snel en gemakkelijk inzicht in de vraag of er voldoende geventileerd wordt. Met die informatie kunnen zij direct maatregelen nemen om tijdelijke of structurele ventilatieverbeteringen door te voeren. Dit is uiteraard in de herfst en komende winter van groot belang gezien de groeiende risico’s op coronabesmetting.” 

Ook organisaties die geen klant zijn van Unica kunnen via de webshop de oplossing aanschaffen om daarmee tot gerichte verbeteringen van luchtbehandelings- en ventilatiesystemen te komen. De innovatie is ook beschikbaar voor andere luchtbehandelingsexperts, ketenpartners en leveranciers van ventilatieproducten.

Een gebruiker die de QR-code scant heeft zicht op de luchtkwaliteit in een ruimte.

Innovatie ontwikkeld door Unica Innovation Center 
Building Insight | Air is ontwikkeld door het Unica Innovation Center dat vorig jaar binnen Unica van start is gegaan. Enkele maanden geleden lanceerde de divisie al ‘Building Insight’, het overkoepelende digitale open platform dat alle relevante data uit gebouwbeheersystemen, sensoren, slimme meters, toegangssystemen en apps van gebruikers verzamelt. De oplossing die nu is ontwikkeld voor het meten van de kwaliteit van het binnenklimaat maakt gebruik van het platform.  

Het Unica Innovation Center werkt daarnaast door aan nieuwe functionaliteit van het platform, zoals meer comfort door een betere afstelling van de klimaatinstallaties, de bepaling van de juiste looproutes in kantoor- of retail-omgevingen, het mogelijk maken van efficiëntere schoonmaak in gebouwen. Met dergelijke informatie kan beter worden geanticipeerd op de te verwachten bezetting van een ruimte of gebouw.

De sensoren waar Building Insight | Air gebruik van maakt, kunnen in de toekomst ook gebruikt worden voor andere toepassingen van het Building Insight platform. Hierdoor kan de investering in Building Insight | Air later ook bijdragen aan een comfortabeler binnenklimaat, slim sturen van gebouwen en het meten van bezetting.

Meer informatie vindt u in de webshop van Building Insight | Air.