Duurzaam met Retrofit: meer dan hip?

Duurzaam met Retrofit: meer dan hip?

Een verouderde machine of productielijn weer in een modern jasje door het vervangen van de besturing. Dat is wat kan met retrofit!

Vaak leveren oude machines niet meer de gewenste productiviteit, minder kwaliteit, minder betrouwbaar met de nodige risico’s voor de continuïteit van het productieproces. Reserveonderdelen van de besturingscomponenten zijn vaak moeilijker verkrijgbaar met hoge kosten van onderhoud en stilstand tot gevolg.

Het vervangen van de besturing, eventueel in combinatie met het reviseren en updaten van elektrotechnische en mechanische componenten is een duurzame oplossing. Immers de machine, veelal met een langere technische levensduur, kan worden hergebruikt en de besturingscomponenten worden aangepast aan de laatste stand van de technologie. Nieuwe hardware heeft vaak meer en andere technische mogelijkheden waardoor processen efficiënter en effectiever kunnen worden ingericht. Dit biedt nieuw perspectief voor het productieproces.

Met retrofit wordt de functionaliteit geoptimaliseerd, de interface met de gebruiker verbeterd, kan data worden opgeslagen, verzameld, geanalyseerd en gerapporteerd en wordt continuïteit van het productieproces gewaarborgd. Veiligheid kan mede een belangrijke reden zijn om voor retrofit te kiezen. 

Nedri schakelkast - oude situatie Nedri schakelkast - nieuw
Afbeelding
Nedri schakelkast oud
Afbeelding
Nedri schakelkast nieuw

 

Unica Industry Solutions begeleidt bedrijven in het gehele retrofit proces: van het maken van de keuze tot en met de implementatie van nieuwe hardware en software. In de voorbereidingsfase wordt informatie verzameld met betrekking tot de bestaande situatie en de werking ervan. In deze fase wordt contact gelegd met leveranciers van de machines en componenten om het beeld zo compleet mogelijk te krijgen. Daarnaast worden intensieve gesprekken gevoerd en interviews gehouden met operators en managers om naast de huidige werking ook de defecten, manco’s en wensen helder te krijgen. Uiteraard wordt de hiermee verkregen informatie, die de basis vormt voor de toekomstige werking, goed gedocumenteerd. Iets wat in een ver verleden vaak te weinig aandacht heeft gekregen. De nieuwe besturing stelt in staat om snel analyses en rapportages te maken en het productieproces zo goed mogelijk te laten verlopen. De output van de interviews vormen de input van de te registreren elementen uit het proces; aantallen, posities, snelheden en dergelijke.  In de afronding van dit onderzoek worden alle nieuwe mogelijkheden als ook de verwachtingen afgezet tegen de extra investering. Doordat de machine of lijn zelf niet vervangen hoeft te worden is retrofit in veel gevallen voordeliger dan totale vervanging.

In het plan van aanpak zal rekening worden gehouden met een gefaseerde implementatie om het productieproces zo min mogelijk te verstoren. Ook kan indien gewenst de fasering dusdanig plaatsvinden dat na een livetest weer teruggegaan kan worden na de oude situatie.

Bijkomend voordeel van de retrofit is dat met remote acces makkelijk service en ondersteuning verleend kan worden. Unica Industry Solutions levert een 24/7 bereikbaarheidsdienst waarbij afspraken op maat gemaakt kunnen worden over bereikbaarheid en remote ondersteuning.