Hardware engineering | Unica

Hardware engineering

Hardware engineering

Onze hardware engineers bezitten de expertise om op basis van proces- en componentkennis uw energie- en automatiseringsvraagstuk om te zetten in een passend advies en/of ontwerp. Voor de engineering wordt gebruik gemaakt van diverse tools zoals Eplan en AutoCAD.

Op basis van de geldende richtlijnen wordt een installatie geëngineerd die voldoet aan alle specifieke eisen om zo te komen tot een installatie die veilig en compleet is en de gewenste oplossing biedt voor uw toepassing. Het betreft de volle breedte van de elektrotechniek, zoals de laagspanningsinstallatie, kabeltracés, besturingspanelen en instrumentatie. Onze hardware engineers zijn betrokken bij het complete bouwproces vanaf ontwerp tot realisatie.