Electrical & Instrumentation | Unica

Electrical & Instrumentation

Electrical & Instrumentation

Uw vraagstelling wordt op basis van actuele normen en richtlijnen omgezet naar een passend ontwerp. Onze engineers en monteurs zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en installeren van de complete elektrotechnische- en besturingsinstallaties in productieomgevingen. Bovendien leveren wij vanuit onze productiehal besturingspanelen en worden er diverse prefab werkzaamheden uitgevoerd. Door onderdelen prefab te installeren zorgen we er tijdens de montage voor dat het productieproces zo kort mogelijk tot stilstand gebracht hoeft te worden.

Om ervoor te zorgen dat de uitvoering op uw productielocatie zo efficiënt en foutloos mogelijk plaatsvindt beschikt Unica Industry Solutions onder andere over een geoutilleerde paneelbouwproductiehal waar met name MCC’s, besturingspanelen, klemmenkasten, remote I/O- en ventielkasten worden geassembleerd en getest op basis van intern of extern ontwerp. Door de nauwe samenwerking tussen de hardware engineers en de paneelbouwers hebben we alle expertise in eigen huis, van ontwerp tot realisatie van de besturing. Ook worden diverse prefab werkzaamheden uitgevoerd om de uitvoering op uw locatie zo goed mogelijk voor te bereiden en te versnellen.