Privacyverklaring | Unica

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft als doel transparantie te bieden over welke persoonsgegevens Unica ICT Solutions verzamelt bij een bezoek aan de website www.unica.nl/ict-solutions (hierna “de website”), hoe Unica ICT Solutions met deze gegevens omgaat en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens. Unica ICT Solutions streeft na om persoonsgegevens die u tijdens uw bezoek aan onze website achterlaat zo te verwerken en te beheren dat uw privacy wordt beschermd.

Wie zijn wij?

Support verzoeken en commerciële verzoeken die middels de formulieren op de website worden ingediend worden afgehandeld door:

Unica ICT Solutions B.V.

Ambachtsweg 18

8152BA Lemelerveld

Nederland

T:088-2222676

E-mail: info@unicaschutte-ict.nl

Welke persoonsgegevens verwerkt Unica ICT Solutions

Gegevens die u op de website invoert

Unica ICT Solutions verwerkt persoonsgegevens van u, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Cookies

Unica ICT Solutions maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen door een server en wordt alleen herkend door de server die de cookie opslaat. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar u als persoon zijn te herleiden. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Unica ICT Solutions maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies: deze helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 • Statistische cookies: deze helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
 • Marketing cookies: deze worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Cookies weigeren

Wilt u geen cookies van derden accepteren, dan kunt u dit in de instellingen van uw browser aangeven. In de handleiding van uw browser kunt u lezen hoe u dat kunt doen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij vragen vanuit Unica ICT Solutions niet actief om deze gegevens tenzij voor een specifiek doel in overeenstemming met de betrokkene.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@unicaschutte-ict.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Unica ICT Solutions verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze marketinguitingen
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Unica ICT Solutions analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
 • Tijdens een sollicitatiegesprek kunnen wij om uw identiteitsbewijs vragen. Wij gebruiken deze gegevens niet voor andere doeleinden. Maar uitsluitend alleen om uw persoonsgegevens te verifiëren.

Wie ontvangen uw gegevens

Alle aan Unica ICT Solutions verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Unica ICT Solutions aan derden worden verstrekt, behoudens dit op grond van wet- en regelgeving vereist is of door justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Office 365 Outlook wordt afgenomen ten behoeve van mailboxen voor bijvoorbeeld support. Derhalve kan het zijn dat uw persoonsgegevens met Microsoft gedeeld worden. Microsoft maakt wellicht ook back-ups van deze data. Intern is het beleid dat er geen persoonsgegevens worden gemaild. Wel komen er in de mailboxen persoonsgegevens voor doordat die door u bijvoorbeeld aan ons worden verstuurd. 

Unica ICT Solutions hanteert bij het selecteren van eventuele dienstverleners strenge eisen met betrekking tot hun informatiebeveiliging.

Hoe lang we gegevens bewaren

Unica ICT Solutions zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@unicaschutte-ict.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. Unica ICT Solutions zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wij kunnen weigeren aan uw verzoeken mee te werken indien deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze applicaties en systemen. Ook kunnen wij weigeren aan uw verzoeken mee te werken indien deze de privacy van anderen in gevaar brengt of niet praktisch zijn. Wij kunnen weigeren mee te werken aan uw verzoek om persoonsgegevens te verwijderen indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens niet te verwijderen.

Beveiliging

Unica ICT Solutions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Unica ICT Solutions beschikt over verschillende certificeringen die de kwaliteit van onze dienstverlening onderschrijven. Deze certificeringen tonen aan dat wij op een verantwoorde manier omgaan met bedrijfsinformatie en -systemen en onze processen regelmatig formeel laten toetsen door een onafhankelijke externe auditeur. 

Gegevens die worden ingevoerd in de formulieren op de website worden onder meer via HTTPS versleuteld verzonden en worden uw gegevens opgeslagen in een beveiligde omgeving met een toegangsbeleid.

Naast voornoemde maatregelen wordt ook binnen Unica ICT Solutions een periodiek geactualiseerd informatiebeveiligingsbeleid gehanteerd. Zo zijn er bijvoorbeeld regels en procedures geïmplementeerd waaraan medewerkers zich dienen te houden bij de omgang met persoonsgegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@unicaschutte-ict.nl of via ons telefoonnummer 088-2222676.