Unica Building Services nu ook SCIOS scope 9 en 10 gecertificeerd

Unica Building Services nu ook SCIOS scope 9 en 10 gecertificeerd

Gecertificeerd SCIOS partner

Unica Building Services Oosterhout is recentelijk SCIOS scope 9 (inspectie elektrische arbeidsmiddelen) en SCIOS scope 10 (inspectie elektrisch materieel op brandrisico) gecertificeerd. Het programma aan inspectiemogelijkheden wordt door deze certificering gecomplementeerd. Hierdoor behoort Unica tot één van de eerste, grote technisch dienstverleners van Nederland, die gecertificeerd SCIOS partner is voor wat betreft nagenoeg alle scope inspecties, te weten: scope 1 tot en met 3 en 5 tot en met 10. 


De Stichting Certificering Inspectie Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) is een toezichthoudende instantie voor de keuring van stook- en elektrische installaties. SCIOS beheert en ontwikkelt het kwaliteitssysteem ten behoeve van installatie-eigenaren en inspectie- en installatiebedrijven voor inspecties van onder meer technische installaties, elektrische arbeidsmiddelen en elektrisch materieel. Dit kwaliteitssysteem is ondergebracht in de SCIOS-certificatieregeling en certificatiereglement. Het staat borg voor kwaliteit en vakmanschap.


Gecertificeerd SCIOS partner
Om SCIOS gecertificeerd te zijn, moet het kwaliteitsmanagementsysteem worden toegepast op basis van de norm NEN-EN ISO 9001. Daarnaast moeten inspecteurs de door SCIOS erkende examens hebben afgelegd voor de scope waarin ze werkzaam willen zijn. Unica Building Services is al ruim 14 jaar gecertificeerd SCIOS partner en weet daardoor exact hoe stookinstallaties snel en effectief in topconditie kunnen worden gebracht en aan welke wet- en regelgeving moet worden voldaan. De certificering is nu uitgebreid met scope 9 en 10 en dat maakt het inspectieprogramma voor Unica Building Services Oosterhout nog completer. 

 

Scope 9 & 10
Scope 9 betekent dat de Unica-inspecteurs alle elektrische arbeidsmiddelen inspecteren en testen, conform NEN3140, op veiligheid volgens de wet- en regelgeving. Het geeft de zekerheid dat de elektrische arbeidsmiddelen veilig zijn om te gebruiken en in optimale conditie verkeren. Scope 10 is een controlemethodiek voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen (gezamenlijk elektrisch materieel genoemd), conform de norm NTA8220. Deze scope wordt door veel verzekeraars gevraagd aan bedrijven met een brandverzekering en geeft inzicht in de eventuele brandrisico’s van elektrisch materieel. 

Als bezitter van de SCIOS-certificering voert Unica Building Services de onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uit overeenkomstig de wet- en regelgeving en geëiste kwaliteit met betrekking tot rendement, milieubelasting en (brand)veiligheid van zowel stookinstallaties, elektrische arbeidsmiddelen als elektrisch materieel. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eric van der Koog, Unica Building Services Oosterhout, telefoon: 0162 – 46 84 10.