Technisch beheer voor industrie & techniek

Overheid

Overheid

Koploper in duurzaamheid
Een overheidsinstelling heeft een belangrijke voorbeeldfunctie op maatschappelijk gebied, als het gaat om de manier waarop wordt omgegaan met klimaat- en duurzaamheidsambities, MVO, social return en last but not least: een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld. Voor veel maatschappelijke vraagstukken heeft Unica Building Services een passende technische oplossing. Als duurzaam partner van de overheid reikt de ambitie echter verder dan techniek. Unica Building Services biedt totaaloplossingen die overheidsinstellingen en de maatschappij werkelijk verder helpen. Want: samen maken we de toekomst! 

Sterk in de publieke sector
Elke dag worden overheidslocaties bezocht door vele tientallen burgers, medewerkers en bezoekers. Goed functionerende gebouwinstallaties zijn een belangrijke voorwaarde voor een open en toegankelijke overheidsinstelling: een plek waar mensen prettig kunnen werken en verblijven. 

Unica Building Services kan alle denkbare facetten van de techniek in een publiek gebouw verzorgen en beheren. Denk aan klimaatinstallaties, warm water- en stroomvoorziening, professionele keukeninstallaties, brandbeveiliging en/of verschillende installaties in een multifunctioneel gebouw met meerdere gebruikers. 

Toekomstproof met een totaaloplossing 
Unica Building Services biedt al jarenlang integrale beheerdiensten aan uiteenlopende overheidsinstanties, van gemeentehuizen en kantoren tot zwembaden en sporthallen. Unica Building Services adviseert deskundig over de nieuwste technieken om het publieke werk optimaal in te richten: duurzaam, toekomstproof en met oog voor de onderhoudskosten. Middels een integrale aanpak neemt Unica Building Services alle relevante vraagstukken mee. Zo vormt bijvoorbeeld het vastgoedbeleid altijd het uitgangspunt voor de te volgen onderhoudsvorm en –strategie. 

Mens, milieu en maatschappij
Duurzaamheid, social return en MVO gaan wat Unica Building Services betreft hand in hand en vormen een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Sterker nog: het is hét uitgangspunt van de strategie en dienstverlening van Unica Building Services. Samen met opdrachtgevers wordt gewerkt aan beheeroplossingen die werkelijk toekomstbestendig zijn voor mens, milieu en maatschappij. Zo ondersteunt Unica Building Services bij de invulling van een duurzame voorbeeldfunctie. 

Snel en nagenoeg onzichtbaar
Unica Building Services biedt het voordeel van één aanspreekpunt en jarenlange ervaring met onderhoud aan installaties voor de overheid. Unica Building Services weet als geen ander hoe belangrijk het is om tijdens de onderhoudswerkzaamheden in een publiek gebouw snel en geruisloos te werken. Unica Building Services voert alle benodigde werkzaamheden samen met zijn zusterbedrijven uit met zo min mogelijk overlast voor de dagelijkse gang van zaken.

Wie een solide en betrokken partner zoekt die als geïntegreerd onderdeel van een organisatie werkt aan de maatschappij van morgen, is bij Unica Building Services aan het juiste adres! 

Referenties:
Gemeente Oosterhout
Gemeente Arnhem
Gemeente Venlo
Provinciehuis Noord Brabant
Gemeente Almere
Gemeente Dongen
Stadhuis Zutphen
Gemeente Oldenzaal
Gemeente Amsterdam