Ventilatie | Unica

Ventilatie

Ventilatie

Het belang van een goed werkend ventilatiesysteem

Om de lucht in gebouwen voor werknemers en bezoekers gezond te houden is een goed werkend ventilatiesysteem van groot belang. Dit zorgt ervoor dat lucht voortdurend ververst wordt. Zo wordt verontreinigde lucht afgevoerd en blijven de ruimtes in gebouwen fris en gezond voor gebruikers. 

Eenvoudig inzicht in luchtkwaliteit met Building Insight | Air

Vanwege het coronavirus staat het binnenklimaat van gebouwen, en dan met name ventilatie, meer dan ooit op de agenda. Waar de aandacht in het verleden vaak gericht was op de gezondheid van het binnenklimaat, is er nu zelfs sprake van mogelijke onveiligheid. Onvoldoende luchtverversing kan namelijk bijdragen aan het verspreiden van het coronavirus.

Om zekerheid te bieden dat de luchtkwaliteit in binnenruimtes goed is, heeft Unica de oplossing Building Insight | Air ontwikkeld. Met deze oplossing wordt permanent inzicht geboden in de luchtkwaliteit van uw binnenklimaat en andere ruimtecondities. Gebruikers kunnen de waardes raadplegen door een QR-code te scannen, facilitair beheerders krijgen de beschikking over een uitgebreid management dashboard. Building Insight | Air is direct leverbaar en binnen een minuut zelf te installeren.

> Meer informatie


Unica Building Services beheert en onderhoudt alle gebouw gebonden installaties om u te verzekeren van een comfortabele, duurzame, veilige en gezonde omgeving. Als specialist op het gebied van ventilatietechniek zorgt Unica Building Services ervoor dat het ventilatiesysteem in uw gebouw optimaal functioneert. Dit wordt gerealiseerd door de huidige prestaties van het ventilatiesysteem te analyseren en waar nodig te verbeteren. Hierbij ondersteunen wij u met advies, verzorgen wij eventuele aanpassingen aan het systeem voor u en onderhouden wij het ventilatiesysteem op effectieve wijze. Zo blijft uw ventilatiesysteem de prestaties leveren die uw gebouw nodig heeft en bent u voorzien van een fris en gezond binnenklimaat. 

 

Onze diensten op een rij

  • Ontwerpen en realiseren van ventilatiesystemen;
  • Beheren en onderhouden van de luchtbehandelingsinstallaties;
  • Verbeteren van de instellingen van ventilatiesystemen, om zo een gezond binnenklimaat te garanderen;
  • Het controleren van de luchtkwaliteit in gebouwen (Quickscan Klimaatoptimalisatie).
  • Advies over filtergebruik;
  • Analyse en prestatie-monitoring om een goede werking te borgen.

Quickscan Klimaatoptimalisatie

Een van de manieren om de prestaties van uw ventilatiesysteem snel te analyseren is de Quickscan Klimaatoptimalisatie. Door het uitvoeren van deze quickscan wordt snel en overzichtelijk in kaart gebracht hoe de installatie is opgebouwd en functioneert. Bij eventuele tekortkomingen worden adviezen gegeven waarmee de luchtverversing op een passende manier wordt verbeterd. Zo zorgen wij voor een gezond binnenklimaat en borgen tegelijkertijd een optimaal comfort in uw gebouw(en). De klimaat technische experts van Unica Building Services stellen samen met u de best mogelijke oplossingen vast.

  • U krijgt op maat inzicht in de manier waarop uw gebouw op dit moment wordt geventileerd en adviezen om dit waar nodig te verbeteren;
  • De adviezen houden rekening met de gevolgen die goed ventileren heeft voor comfort;
  • U weet direct welke maatregelen voorrang moet krijgen omdat in het advies de prioriteiten zijn opgenomen

Ventilatie en COVID-19

Door de coronacrisis is er extra aandacht voor ventilatie in gebouwen en welk effect dit heeft op de gezondheid van mensen. Voldoende ventileren is extra van belang omdat dit bijdraagt aan het realiseren van een gezond en veilig binnenklimaat.

Het RIVM en de REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) hebben een aantal aanbevelingen opgesteld op het gebied van ventilatie om de eventuele verspreiding van COVID-19 via ventilatiesystemen te minimaliseren. Unica Building Services heeft deze aanbevelingen naast elkaar gelegd in onderstaande whitepaper. Met dit overzicht krijgt u gemakkelijk inzicht krijgen in welke aanbevelingen de instanties geven en hoe u hier opvolging aan kunt geven. U kunt de whitepaper hieronder lezen en downloaden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de dienstverlening van Unica Building Services op het gebied van ventilatietechniek kunt u contact nemen met uw contactpersoon bij Unica of bellen naar 033-2478080.