Building insight | Unica

Building insight

Building insight

In control met Building Insight

In veel gebouwen is sprake van een versnippering van informatie in portalen en systemen. Gebouweigenaren en -beheerders beschikken daarom niet over de juiste data om hun gebouw tot een optimale omgeving voor gebruikers te maken. Het maakt de optimalisatie van een compleet gebouw tot een enorme, maar vooral complexe, klus. Hoe mooi zou het zijn om alle data van alle systemen in één overzicht samen te brengen? Met dit inzicht is het mogelijk om het gebouw op een gefundeerde manier te verbeteren.

Building Insight

Building Insight is een digitaal dataplatform dat alle relevante informatie uit een gebouw samenbrengt. Het open systeem verzamelt relevante data uit gebouwbeheersystemen, sensoren, slimme meters, toegangssystemen, weerdata en apps van smartphones. Gebouweigenaren kunnen met overzichtelijke dashboards en realtime modellen inspelen op te verwachten veranderingen in het gebruik en is comfortabel, efficiënt en veilig gebouwbeheer mogelijk.

Naast gebouw-gerelateerde systemen maakt het platform ook een koppeling met het primaire proces. De gecombineerde gegevens kunnen slimme aanpassingen aan het bedrijfsproces realiseren. Met de inzichten kan het gebouw continu pro-actief verbeterd worden om de efficiëntie, het comfort, de veiligheid en gezondheid te verhogen.

Building Insight is toepasbaar voor allerlei gebouwen zoals; kantoren, scholen, hotels, musea, kantoren, scholen, ziekenhuizen, de retail en de industrie.

Wat kan Building Insight?

Na een behoefte inventarisatie bouwen wij een digitale schil om het gebouw. Door de relevante bestaande en nieuwe databronnen te koppelen ontstaan logische inzichten die wij samenbrengen in een open digitaal platform. De schil levert waardevolle informatie en inzichten op over het gebruik van het gebouw. Praktisch gezien realiseert Building Insight vaak lagere energiekosten en een efficiënter gebruik van ruimtes. Daarbij kan deze nieuwe oplossing bijdragen aan een veilig binnenklimaat. Andere voordelen zijn: meer comfort door een betere afstelling van de klimaatinstallaties, optimaler gebruik van kostbare apparatuur in bijvoorbeeld ziekenhuizen, de bepaling van de juiste looproutes in kantoor- of retail-omgevingen, het mogelijk maken van efficiëntere schoonmaak in gebouwen etc.

Een extra meerwaarde van het dataplatform is het modelleren van het te verwachten gebruik van ruimtes of het gehele gebouw en tal van parameters in het gebouw hieraan automatisch aan te passen. Zo kan bijvoorbeeld de ticketverkoop van een bioscoop of theater worden gekoppeld aan weerdata en de klimaatregeling. Afhankelijk van de bezetting en spreiding worden de technische installaties optimaal afgesteld voor maximaal comfort en efficiënt energiegebruik.

Referentiecase Building Insight – monumentaal pand

Een monumentaal pand in Amsterdam met verschillende gebruiksfuncties, zoals kantoor, retail en een museum. Het pand wordt 7 dagen per week intensief gebruikt, maar voldoet niet meer aan huidige normen. De gebruikers hebben veel klachten over het klimaat, het energieverbruik is onverklaarbaar en er is weinig zicht op hoe het gebouw daadwerkelijk gebruikt wordt.

Pilot

Verschillende data uit sensoren, slimme meters en locatiegegevens uit smartphone apps worden verzameld in het platform van Building Insight. Na data analyse worden waardevolle inzichten vertaald en weergegeven in overzichtelijke dashboards en realtime modellen. Het platform maakt inzichtelijk welke verdiepingen en ruimtes intensief gebruikt worden zodat de schoonmaak hierop kan worden aangepast. De variatie in de klimaatcondities en hoe de gebruikers het comfort in de ruimte bepalen waarmee aanpassingen gedaan kunnen worden aan de klimaatinstallatie.

Optimaal binnenklimaat

Voor naleving van het coronaprotocol is inzicht in het exacte gebruik van het gebouw essentieel. ‘Building Insight’ verzamelt gedetailleerde informatie over o.a. de actuele en te verwachten bezetting van het kantoorgedeelte van het pand een gebouw, bewegingspatronen, luchtkwaliteit, lichtintensiteit en mate van ventilatie. Door deze gegevens continu te bewaken en analyseren ontstaat er een betrouwbaar beeld over de effectiviteit van de maatregelen die genomen zijn om verspreiding van virussen zoals het coronavirus te voorkomen.

Op basis van deze inzichten kunnen onderbouwde optimalisaties worden uitgevoerd om het gebouw efficiënt, toegankelijk, comfortabel, duurzaam en veilig te maken voor haar gebruikers.