Gezonde klaslokalen met goede ventilatie | Unica

Gezonde klaslokalen met goede ventilatie

Gezonde klaslokalen met goede ventilatie

Frisse lucht dankzij goede ventilatie

Door de coronacrisis ligt ventilatie in schoolgebouwen onder een vergrootglas. Volgens het Landelijk Coordinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS) voldoet minstens 11% van de schoolgebouwen niet aan de wettelijk verplicht normen voor ventilatie. Unica Building Services zorgt voor frisse, gezonde lucht in klaslokalen door de luchtkwaliteit en ventilatie te monitoren, analyseren en te verbeteren.

Verspreiding coronavirus door ventilatie

Het RIVM geeft aan dat het onduidelijk is of het coronavirus zich kan verspreiden door het ventilatiesysteem. Om die reden benadrukt zowel het RIVM als het LCVS het belang van een goede ventilatie in schoolgebouwen. Uit onderzoek het LCVS in opdracht van minister Slob is namelijk gebleken dat minstens 11% van de schoolgebouwen in Nederland niet voldoen aan de wettelijke eisen omtrent ventilatie. Om dit te verbeteren heeft de overheid 360 miljoen euro beschikbaar gesteld om te zorgen dat de ventilatie op scholen verbeteren. Gemeenten kunnen deze subsidie (SUVIS), voor scholen aanvragen. 

Zicht op luchtkwaliteit en verbeteringen in ventilatie systeem

Unica Building Services helpt scholen grip te krijgen op de kwaliteit van de lucht en de werking van het ventilatiesysteem. Dat doen we aan de hand van de volgende stappen:

Analyseren van de luchtkwaliteit aan de hand van data uit uw gebouw of door het plaatsen van Building Insight | Air

Inspecteren van het ventilatiesysteem middels een quickscan op locatie

Adviseren over te nemen maatregelen om ventilatie te verbeteren, met advies over de inzet van de SUVIS

Realiseren van voorgestelde maatregelen en begeleiding van de subsidie aanvraag

Continue monitoring van de luchtkwaliteit met behulp van data

Wilt u meer informatie?