Beheer en onderhoud | Unica

Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud

Ieder gebouw is anders. Zowel qua ontwerp, gebruik, levensduur als termijnvisie. Unica Building Services biedt daarom voor elke situatie een maatwerk onderhoudsoplossing en contractvorm, passend bij het bedrijfsproces en met de juiste balans tussen kosten en baten.

Bouwtechnisch en installatietechnisch onderhoud

Unica Building Services kan alle vormen van gebouwgebonden onderhoud verzorgen; dat is wel zo makkelijk. Het installatietechnisch onderhoud doet Unica Building Services in eigen beheer, voor het bouwtechnisch onderhoud werkt Unica samen met duurzame en gespecialiseerde partners. In alle gevallen geldt een 24/7 service.

Optimaliseren CO2-footprint

Unica Building Services streeft altijd naar efficiencyverbetering en (energie)kostenbesparing op de langere termijn en onderzoekt daarvoor de mogelijkheden samen met de opdrachtgever. Unica adviseert vervolgens middels een meerjarenplan over de beste aanpak. Het verlagen van de CO2-footprint gaat immers niet van de ene op de andere dag.

Altijd dichtbij

Of het nu om één locatie of meerdere locaties gaat, het is handig één vast aanspreekpunt te hebben met wie alles geregeld kan worden. Met ruim 400 specialisten in veertien vestigingen verspreid door het hele land is Unica Building Services altijd dichtbij om een passende oplossing te bieden voor het onderhoud van technische installaties.