Wettelijke verplichtingen | Unica

Wettelijke verplichtingen

Wettelijke verplichtingen

De legionella preventie voor prioritaire gebouwen bestaat uit strenge wet- en regelgeving. Voor deze locaties gelden de volgende maatregelen, verplicht gesteld door de Rijksoverheid. 

  • Je moet een risicoanalyse laten uitvoeren door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Deze analyse laat zien waar legionellabacteriën kunnen groeien in uw waterleiding.

  • Op basis van de risicoanalyse moet je een beheersplan laten opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de groei van legionellabacteriën tegen te gaan.

  • Je heeft de verplichting maatregelen te nemen om de groei van legionellabacteriën te verminderen. Bijvoorbeeld regelmatig de leidingen doorspoelen.

  • In een logboek moet je bijhouden welke maatregelen je hebt genomen.

  • Minimaal 2 keer per jaar moet je het water controleren op legionella. Je moet de meting laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.

  • Je bent verplicht maatregelen te nemen om het aantal legionellabacteriën terug te dringen als er 100 kolonievormende eenheden per liter (kve/l) of meer worden gemeten.

  • Je moet aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) melden als er 1.000 kve/l of meer legionellabacteriën in het water zitten.

Legionelladossier geeft een goede beschrijving van de verschillende in verplichtingen tussen prioritaire en zorgplicht locaties, kort samengevat in de onderstaande tabel. 

In de onderstaande video vind je een toelichting over de invulling van de wettelijke verplichtingen voor jouw locatie.

Twijfel je nog of jouw organisatie onder een prioritaire of een zorgplicht locatie valt? Bekijk dan deze pagina
 

Waarmee kan ik je helpen?
Hulp nodig? Unica is gecertificeerd in het opstellen en uitvoeren van een legionella beheersplan. Neem contact op met een van onze specialisten voor een advies op maat!