Resultaatgericht onderhoud

Resultaatgericht onderhoud

Resultaatgericht onderhoud wordt ingericht op basis van een prestatiecontract, waarin kritische prestatie indicatoren (KPI’s) over bijvoorbeeld kwaliteit, beschikbaarheid en service worden afgesproken. Bij dit type onderhoud is er veelal sprake van een duurzame samenwerking en wordt de dienstverlening continu verbeterd. Dit levert wederzijds voordeel op zoals kwaliteitsverbetering, innovatie, verduurzaming en kostenbesparing.