Werktuigbouwkundige Installaties | Unica Building Services

Werktuigbouwkunde

Werktuigbouwkunde

Werktuigbouwkundige installaties bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van het binnenmilieu van gebouwen. Gezonde en comfortabele gebouwen leiden aantoonbaar tot een goede sfeer en betere prestaties van de gebruikers. Onderzoek van TNO wijst echter uit dat 75% van de klimaatinstallaties niet optimaal werkt. Veel van deze installaties gebruiken 25% meer energie dan nodig is. Daar is dus nog veel winst te behalen.

De randvoorwaarden voor een goed binnenmilieu zijn vastgesteld in het Bouwbesluit (o.a. luchtkwaliteit en temperatuur). Ook worden eisen gesteld aan de energieprestaties en veiligheid van installaties. Materie waar Unica Building Services uiteraard volledig van op de hoogte is. Unica Building Services hanteert bovendien diverse instrumenten waarmee de prestaties van klimaatinstallaties kunnen worden verbeterd. Het doel is een gezond binnenklimaat met een optimaal comfort voor de gebruiker tegen zo laag mogelijke energiekosten.

Unica Building Services is expert in het aanleggen en beheren van installaties en systemen, zoals:

  • Stookinstallaties
  • Warmtekrachtkoppeling (WKK)
  • Koelinstallaties
  • Koelsystemen en EPBD keuring
  • WKO installaties
  • Luchtbehandelingsinstallaties
  • Brandstoftoevoersystemen (gasleidingen/brandstofleidingen)
  • Liften
  • Meet- en regeltechniek