Warmte-koudeopslag, een duurzaam energiesysteem

WKO

WKO

Bij Warmte- KoudeOpslag (WKO) worden warmte en koude diep opgeslagen in een zandlaag in de bodem. ’s Winters wordt de koude die over is opgeslagen in het grondwater; ’s zomers wordt die koude gebruikt voor koeling. Andersom zorgt in de zomer opgeslagen warme grondwater voor verwarming in de winter. Door het gebruik van deze buffers hoeft er minder warmte en koude opgewekt te worden, wat energie bespaart. Deze duurzame manier van energieopwekking leidt tot forse kostenbesparingen en verkleint de CO2-footprint.

WKO diensten

Bij Unica Energy Solutions bent u aan het juiste adres voor een gezond binnenklimaat en een goed renderende, duurzame bodemenergie-installatie (warmte-koudeopslag (WKO)) die voldoet aan de geldende wet- en regelgeving.

De WKO diensten van Unica Energy Solutions:

Ontwikkeling & financiering

Bij het opstellen van een Programma van Eisen kan Unica Energy Solutions de eerste contouren van een WKO schetsen. Ook wordt middels een business case getoetst of warmte-koudeopslag in de situatie geschikt is. Als Energy Service Company (ESCo) kan Unica Energy Solutions zelfs de initiële investering doen, zodat de totale investering aanzienlijk gereduceerd wordt.

Ontwerp

Unica Energy Solutions is specialist in het ontwerpen van WKO-systemen. De handleiding ISSO-39 wordt hierbij als standaard leidraad gehanteerd. Waar mogelijk werkt Unica Energy Solutions met 3D BIM-modellen voor een hoge mate van kwaliteit en efficiëntie en minder faalkosten.

Realisatie

Geprefabriceerde WKO skids (met open software) of unieke installaties op maat: afhankelijk van de wensen en de mogelijkheden kan Unica Energy Solutions beide realiseren. Vanwege de sterke onderlinge afhankelijkheid tussen de binneninstallatie en de WKO realiseert Unica Energy Solutions bij voorkeur de gehele klimaatinstallatie.

Beheer & onderhoud

Vaste beheerprocessen, MJOP’s en kundige servicemonteurs bieden de zekerheid van een gezond binnenklimaat en een blijvend renderend duurzaam energiesysteem. Unica Energy Solutions heeft veel processen geautomatiseerd.

Exploitatie

Indien gewenst neemt Unica Energy Solutions de rol van energieleverancier op zich, waarbij in een Service Level Agreement (SLA) afspraken worden gemaakt over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en tarieven voor de te leveren duurzame warmte en koude.

Monitoring & rapportages

Dankzij monitoring op afstand via 'Mijn Unica' kan Unica Energy Solutions bijsturen en een hoger rendement van het klimaatsysteem realiseren. Op basis van BRL 6000-21 heeft Unica Energy Solutions een standaard KPI-rapportage opgesteld, waarin de duurzame prestaties van de WKO maandelijks per e-mail worden gerapporteerd.

WKO dokter

Heeft u een WKO, maar levert die niet het beoogde rendement? Twijfelt u over de werking of wilt een second opinion? Bel de WKO Dokter. De WKO experts van Unica Energy Solutions zijn u graag van dienst.

Certificeringen en vergunning

Unica Energy Solutions is gecertificeerd volgens BRL 6000-21 en BRL 11000, ISO 14001, ISO 9001, VCA en erkend door overheidsinstantie Bodem+. Verder beschikt Unica Energy Solutions over een vergunning voor de Warmtewet.