Snelle groei Unica in 2021 en sterk groeiperspectief | Unica

Snelle groei Unica in 2021 en sterk groeiperspectief

Snelle groei Unica in 2021 en sterk groeiperspectief

Omzetgroei van 23% naar € 663 miljoen en grote stijging rendement


Unica, een van de grootste technisch dienstverleners van ons land, heeft ook in 2021 uitstekende resultaten behaald. De bedrijfsomzet groeide met 23% tot € 663 miljoen (2020: € 539 miljoen). De ruime omzet- en winstgroei die Unica in de afgelopen jaren noteerde werd daarmee ook in 2021 onverminderd voortgezet. Het operationele resultaat (EBITDA) liet een sterke groei zien van 37% naar € 56,4 miljoen (2020: € 41,2 miljoen). De jaarcijfers onderstrepen het sterke toekomstperspectief van de technische dienstverlening in het algemeen en van het krachtige netwerk van Unica-bedrijven in het bijzonder. Vanwege het sterke groeipotentieel van de negen bedrijvenclusters verwacht Unica in 2022 opnieuw een hoger rendement en een omzetgroei naar minimaal € 750 miljoen te kunnen realiseren.

Combinatie organische groei en acquisities

De ruime omzettoename in 2021 is toe te schrijven aan een combinatie van de gerealiseerde acquisities en een sterke organische groei van 8%. Hoewel de omzetgroei een belangrijke katalysator is, ligt de focus in de strategie van Unica op verbetering van het rendement. De aanzienlijke rendementsverbetering is het resultaat van schaalvoordelen, een betere marge en betere beheersing van de bedrijfskosten. In de afgelopen 5 jaar verbeterde de operationele marge (EBITDA) van 5,7% naar 8,5%. De nettowinst groeide in 2021 met 25% naar € 26,8 miljoen (2020: € 21,5 miljoen). 

Het perspectief voor technische dienstverlening in het algemeen en voor Unica in het bijzonder blijft onverminderd gunstig. Met diepgaande kennis van de energiemarkt en verduurzamingsconcepten opereert Unica bijvoorbeeld in het hart van de energietransitie en kan het bedrijven helpen met de omvangrijke verduurzamingsopgaves. Ook voor de veranderende functie van bijvoorbeeld kantoren is diepgaande kennis van gebouwgebonden installaties onmisbaar. Datzelfde geldt voor smart building toepassingen om gebouwen intelligenter, duurzamer en efficiënter te maken. Bovendien zorgt de fundamentele ICT-kennis die Unica hiervoor op vele vlakken in huis heeft voor een nog sterkere positie om klanten te ondersteunen.

John Quist (CEO Unica)
John Quist, CEO Unica

John Quist, CEO van Unica, ziet ook voor de komende jaren veel groeiperspectief: “De relevantie van onze sector voor de samenleving is groot en groeit nog steeds. Met ons netwerk van bedrijven hebben wij talrijke disciplines in eigen huis en kunnen we de technische oplossingen voor deze maatschappelijke uitdagingen in samenhang oppakken. De samenwerking tussen onze vakspecialisten, variërend van monteurs tot ICT-architecten, maakt het verschil in het succes van Unica. Wij zijn uitstekend gepositioneerd om klanten te ondersteunen in onder meer hun verduurzamingsagenda en de digitalisering van hun gebouwen en processen.”

Groeiverwachting
In 2022 wordt naast verdere verbetering van het rendement een omzet van minimaal € 750 miljoen verwacht. Daarbij blijft Unica in 2022 zijn bedrijvennetwerk uitbreiden via meerdere gerichte acquisities om de specialistische kennis verder te verbreden of de regionale aanwezigheid te versterken. 

De structuur kan worden verdeeld in drie geledingen: Building Projects, Building Services en gespecialiseerde bedrijven. Unica Building Projects realiseert alle technische installaties en systemen in renovatie-, transformatie- en nieuwbouwprojecten. Naast een omzetstijging van ruim 20% tot € 112 miljoen realiseerde het in 2021 een sterke verbetering van het rendement. Het cluster versterkt zijn toegevoegde waarde aan klanten door andere disciplines uit het Unica-netwerk te betrekken in de uitvoering van zijn opdrachten.

Unica Building Services medewerkers voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan technische installatie
Unica medewerkers controleren een technische installatie

Unica Building Services verzorgt vanuit een landelijke serviceorganisatie het beheer en onderhoud van alle gebouwgebonden installaties en voorziet klanten daarmee van een comfortabele, duurzame, veilige en gezonde omgeving. Mede dankzij de acquisitie van Pranger-Rosier beslaat het vestigingennetwerk nu 17 locaties. Unica Building Services realiseerde een sterk verbeterde marge en doorbrak in 2021 de grens van € 250 miljoen met een gerealiseerde omzet van € 269 miljoen (+22%), mede dankzij grote meerjarige onderhoudscontracten die de komende jaren verdere invulling krijgen.

De gespecialiseerde Unica bedrijvenclusters hebben een steeds prominenter aandeel in groepsresultaten. Mede vanwege uitbreiding van verschillende gespecialiseerde kennisgebieden in de afgelopen jaren, steeg de gezamenlijke omzet in 2021 met 24% naar € 282 miljoen. De gespecialiseerde bedrijvenclusters zijn Unica Fire Safety (brandveiligheidsoplossingen), Unica Industry Solutions (industriële automatisering/ procestechnologie), Unica Building Intelligence (intelligente gebouwautomatisering), Unica Access & Security (toegang en beveiliging van gebouwen), Unica ICT Solutions (ICT-dienstverlening), Unica Energy Solutions (integrale energievraagstukken en energiemanagement) en Unica Datacenters

Overnamestrategie
Unica hanteert een ambitieuze overname-agenda en verwacht de komende jaren elk jaar meerdere overnames, zowel ter versterking van specialismen als ter uitbreiding van de regionale aanwezigheid. Sinds 2017 heeft Unica twaalf acquisities in zijn netwerk van bedrijven geïncorporeerd. Deze buy & build strategie die Unica al vele jaren hanteert, zorgt voor een beheersbare versnelling van de organische groei die ook de komende jaren wordt toegepast. Unica acquireerde in 2021 Pranger-Rosier, een toonaangevend installatiebedrijf in Noord-Nederland met vestigingen in Dokkum, Leeuwarden en Sneek. De acquisities van Gerco en Applicom, marktleiders op het gebied van passieve brandbeveiliging, versterkte de bedrijvengroep van nog meer kennis op het gebied van brandbeveiliging, terwijl de overname van Microsoft Dynamics specialist In2Scope het ICT-profiel van Unica verder verbreedt.

Unica Industry Solutions Engineer werkt aan systeemoptimalisatie
Medewerker Unica Industry Solutions

Krappe arbeidsmarkt technici
Ook het aantal medewerkers van Unica groeit structureel: eind 2021 bedroeg dat 3.287 FTE, een toename van 16%. Ondanks de permanente krapte op de arbeidsmarkt voor technici slaagt Unica er doorgaans in om de benodigde arbeidscapaciteit adequaat in te vullen, onder meer dankzij hoge betrokkenheid van medewerkers en focus op duurzame inzetbaarheid. Unica weet zijn aantrekkelijkheid als werkgever nog steeds te verhogen door de gevarieerde carrièremogelijkheden in het netwerk van bedrijven, het in stand houden van de waarden van het familiebedrijf dat Unica van oorsprong is en focus op sociaal ondernemerschap, diversiteit en inclusie. Naast instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt ook steeds vaker met succes gebruik gemaakt van zij-instroom vanuit andere sectoren. 

 

Ga naar het online jaarverslag 2021.