Systeemintegratie op Champions League-niveau | Unica

Systeemintegratie op Champions League-niveau

Systeemintegratie op Champions League-niveau

Als gevolg van de enorme vraag naar chips breidt een gespecialiseerd producent in de halfgeleiderindustrie de productiecapaciteit in Azië fors uit. Onder regie van Unica Industry Solutions worden in een grote hal meerdere grote productie-installaties in elkaar gezet. Zusterbedrijf Pro-Fa Automation uit Den Bosch ontwikkelt de software voor de aansturing en gaat de koppeling tussen het ERP-systeem en de fabrieksautomatisering verzorgen. Als het geheel af is, ontmantelen ze de modules zorgvuldig voor transport naar China en zetten ze het daar weer in elkaar. “Dit is systeemintegratie op Champions League-niveau”, vertelt Joop van der Sterren, vestigingsdirecteur bij Unica Industry Solutions in Venlo.

De specialist in de halfgeleiderindustrie klopte begin 2020 aan bij Unica Industry Solutions voor het uitbreidingsvraagstuk. Omdat de vraag naar chips explodeert en een groot deel van de afzetmarkt van het mondiaal opererende bedrijf dat onderdelen maakt voor chipfabrikanten in China zit, wil het de productie uitbreiden in dat land. Om aansluiting te houden met die markt is lokale presence een must. Er wordt daarom een fabriek gebouwd in de buurt van Shanghai, waar straks de producten ten behoeve van chipfabrikanten worden afgewerkt.

Afbeelding
Chipmachine

Omdat er heel veel technische disciplines samenkomen bij het ontwerpen en bouwen van de apparaten die nodig zijn voor het productieproces, kwam de halfgeleiderspecialist terecht bij Unica. Het gaat onder meer om procestechniek, mechanica, elektro- en besturingstechniek en beveiliging. Het prille idee – slechts een schetsje – moest gedetailleerd worden uitgewerkt en daarna ook echt gerealiseerd. Unica Industry Solutions heeft veel ervaring met het integreren van verschillende technische disciplines en kon daarmee voldoen aan de behoefte van de opdrachtgever aan een partij die verder kijkt dan het papierwerk, maar ook de praktische kant meeneemt in zijn dienstverlening.

Langdurig partnerschap

In co-development hebben Unica en de opdrachtgever de installaties verder ontwikkeld. Van der Sterren: “Dit is geen typisch klant-leverancier project, maar een langdurig partnerschap.” Hij benadrukt dat het project voor Unica gaandeweg gegroeid is. Het vraagstuk begon met een conceptual design, gevolgd door een basic design en een gedetailleerd ontwerp. Eerst ging het alleen om een proces-technisch en werktuigbouwkundig ontwerp. Daar is uiteindelijk steeds meer bijgekomen, zoals de elektro-hardware - ook vanuit Venlo geleverd en ondersteund - en vervolgens haakte Unica-dochter Pro-Fa Automation uit Den Bosch ook aan. Pro-Fa doet de automatisering voor de procesinstallaties, en is ingeschakeld voor de realisatie van het Manufacturing Execution System (MES), een soort computerlaag tussen de fabriek en het ERP-systeem. 

Ongekend hoge security-standaarden

Weer een ander bedrijf van Unica, zusterorganisatie en security management specialist Nsecure, verzorgt de aanwezigheidsdetectie met behulp van camera’s. En ook PCT Koudetechniek, eveneens onderdeel van het Unica-netwerk van bedrijven, levert een substantiële bijdrage. Deze koudetechniekspecialist levert de proceskoeling, aangezien er bij hoge temperatuur wordt gewerkt en gegarandeerde koeling essentieel is. Dit project is een mooi voorbeeld hoe Unica grote industriële klanten multidisciplinair bedient. Niet alleen met installaties, maar ook op het gebied van ICT. De cybersecuritystandaarden voor de automatisering liggen ongekend hoog vanwege concurrentiegevoeligheid. De software moet dusdanig zijn afgeschermd dat die niet toegankelijk is voor anderen.

Om de productie-uitbreiding in China voor te bereiden worden sinds de zomer van 2022 meerdere grote productie-installaties onder regie van Unica Industry Solutions in elkaar gezet in een grote hal in Nederland.

Afbeelding
Computerchip

Niet te veel kennis prijsgeven

De opbouw loopt nog door tot naar verwachting begin 2024. Daarna worden de ‘kubussen’ uit elkaar gehaald en verscheept naar China, waar de modules die boordevol techniek zitten weer worden opgebouwd in de spiksplinternieuwe fabriek. Het op het oog omslachtige afbouwen en weer opbouwen van de installatie is een bewuste keuze, omdat de technische kennis grotendeels in Nederland zit en de fabrikant uit concurrentieoogpunt niet teveel van die kennis prijs wil geven. 

Het project loopt vooralsnog op schema. De grootste uitdaging in de ontwerpfase was corona. Bij technisch complexe situaties is het namelijk belangrijk om samen met elkaar aan tafel te kunnen zitten, met de tekeningen en documenten voor je neus. Nu moest dat remote en was het geen sinecure de verschillende disciplines op elkaar af te stemmen. De grootste uitdaging in de uitvoeringsfase is supply chain gerelateerd. Van der Sterren: “Het achter de bestellingen aanjagen zodat we op tijd over dingen kunnen beschikken vergt buitengewoon veel tijd en energie, vergeleken met een jaar of drie geleden.”

Goed interface-management is essentieel

Daarnaast is goed interface-management in deze fase essentieel, omdat er heel veel technische disciplines en subsystemen bij elkaar komen. In totaal zijn er zo’n 10 contractors bij het project betrokken, die soms ook weer met onderaannemers werken. Zo zijn er zomaar 80 tot 100 partijen in enige vorm bij de opdracht betrokken, onder regie van Unica.

De engineers en developers van Pro-Fa zijn op dit moment druk bezig met het ontwikkelen van de software en het verzorgen van koppelingen tussen systemen. Om te voorkomen dat ‘het kunstje’ van de fabrikant wordt afgekeken, wordt de software met verschillende maatregelen beveiligd. Het resulteert in een enorme IT-complexiteit, die automatiseringsspecialist Pro-Fa Automation samen met de eigen IT-afdeling van de opdrachtgever wegneemt. “Je kunt echt niet zomaar bij de software die op die installatie draait. We zorgen bovendien voor eenvoud door de componenten straks kant-en-klaar die kant op te sturen”, verduidelijkt Van der Sterren. 

Geen juridisch steekspel

De opdrachtgever is blij met de samenwerking met Unica en noemt de aanpak van de industrieel specialist heel pragmatisch, een belangrijke succesfactor voor het verloop van het project. Ook prijst het de expertise die de gezamenlijke Unica-bedrijven in huis hebben, en de externe hulp die Unica uit zijn partnernetwerk kan inzetten voor de onderdelen waarvoor het zelf onvoldoende kennis in huis heeft.Unica probeert de opdrachtgever waar mogelijk te ontzorgen, benadrukt Van der Sterren. “De fabrikant heeft zelf een procedé ontwikkeld en is zo fair om te zeggen: ‘We geven jullie deze kaders mee en daar nemen wij ook de verantwoordelijkheid voor’. Er zijn ook klanten die zeggen: als jij dit bouwt ben je als contractor verantwoordelijk voor alles, inclusief de output van de hele fabriek. Dat kan helemaal niet, want wij hebben niet die 20 jaar ontwikkeling doorgemaakt. We werken samen op basis van vertrouwen. We hebben ook een 100% open boekhouding, wat zeker niet gewoon is in onze branche. Dat doen we enerzijds omdat de markt heel wispelturig is, anderzijds typeert dat ook onze goede verstandhouding. Dit werkt voor beide klanten heel prettig.”
 

Systeemintegratie header

Netwerk van bedrijven

Unica Industry Solutions levert totaaloplossingen voor onder meer de voedingsmiddelen-, chemische-, farmaceutische- en maak-industrie en voor de logistiek en machinebouw. Alle disciplines die nodig zijn voor het opereren in het primaire proces zijn in eigen huis aanwezig. Unica Industry Solutions is daarmee dé partner voor industriële opdrachtgevers in het verwezenlijken van doelstellingen op het gebied van procestechnologie. Pro-Fa Automation richt zich hoofdzakelijk op de industriële automatisering. IT-dienstverlener Nsecure is marktleider op het gebied van toegangscontrole en veiligheid. PCT Koudetechniek levert tot slot de proceskoeling.