Nieuwe installaties voor rijksmonument De Koepel

Nieuwe installaties voor rijksmonument De Koepel

Unica tekent contract met Haarlemse stichting Panopticon

 

Unica Building Projects heeft recentelijk een realisatieovereenkomst getekend met de stichting Panopticon betreffende het ontwerpen en realiseren van de gebouwgebonden installaties voor rijksmonument De Koepel in Haarlem. De voormalige gevangenis en de gebouwen eromheen worden herontwikkeld op initiatief van stichting Panopticon met als doel: de monumentale koepelgevangenis en het omliggende terrein een publiek/maatschappelijke bestemming geven, met academisch onderwijs als hart. Unica gaat onder meer de klimaatbeheersing, sanitair, meet- en regeltechniek, elektra, databeveiliging, watermist, brandpreventie en brandbeveiliging verzorgen. Het project is in januari jl. van start gegaan en wordt naar verwachting 1 september 2021 opgeleverd. 


Tijdens de transformatie van de voormalige gevangenis blijft de pracht van het gebouw behouden, maar de toon en het gebruik ondergaan een complete metamorfose. Het enorme volume van De Koepel vraagt om een slim en afgewogen klimaatconcept. 


Atrium
De open ruimte in het atrium wordt functioneel gemaakt met bijpassend klimaatniveau. Doordat Unica de primaire ventilatielucht van de voormalige verblijfsruimten overstort naar het atrium, en daar waar nodig aanvult met vloerverwarming c.q. koeling, wordt het gewenste klimaatniveau bereikt zonder extreme energielasten. Dit concept hangt samen met de aanleg van een WKO-installatie, warmte- en koudeopslag, in de bodem. De installatie komt in de kelder van De Koepel, maar voedt het hele terrein. Met het isoleren van het dak wordt een ander belangrijk doel gediend, namelijk het verbeteren van de akoestiek onder De Koepel. Met een geheel geluidsabsorberend dak wordt de akoestiek gelijk aan die van de buitenruimte. Het betreft een duurzame oplossing die bijdraagt aan de verlaging van het energieverbruik.

 

V.l.n.r. Cees Haakman, Unica, en Adriaan Helmig, Stichting Panopticon

Multifunctionele setting
De deuren van de voormalige koepelgevangenis gaan na de complete restauratie open om studenten, Haarlemmers en andere bezoekers te verwelkomen in een gastvrije, multifunctionele setting, rijk aan kunst, cultuur en eigentijds ondernemerschap. Stichting Panopticon heeft zich namelijk ten doel gesteld dat er in de vernieuwde Koepel wordt samengewerkt met lokale, regionale en internationale partners aan een duurzame plaats voor studeren, ondernemen en ontmoeten. In De Koepel wordt na de transformatie ruimte geboden aan academisch onderwijs, cinema, bedrijvigheid, horeca, kunst en cultuur.